Currently Browsing: Management

Mihaela Dragotă – Management financiar. Politici financiare de intreprindere. Vol 2

Management financiar, vol. II, Politici financiare de intreprindere include: prognoza performanţelor financiare, politica de investiţii, politica de finanţare şi costul capitalului, finanţarea prin leasing, politica de dividend, strategia financiară a...

Mihaela Dragotă – Management financiar. Analiză financiară şi gestiune financiară operaţională. Vol 1

Include: elemente de bază în managementul financiar, aspecte privind stakeholderii întreprinderii şi armonizarea intereselor acestora, asimetria de informaţii în managementul financiar, evaluarea titlurilor financiare, analiza poziţiei financiare, analiza performanţelor întreprinderii, analiza activităţii firmei, analiza fluxurilor de numerar, diagnosticul rentabilităţii şi al riscului, gestiunea necesarului de fond de rulment, gestiunea trezorerie, managementul fiscal întreprinderii, managementul relaţiilor companiei cu societăţile de...

Elvira Nica – Human resources management

Human resources...

Richard Nelson – Ce culoare are parașuta ta?

Ce culoare are parașuta ta? este cea mai populară carte de management al carierei din lume, revista Time incluzând-o pe lista celor mai bune o sută de cărți de non-ficțiune, scrise începând cu anul 1923. De asemenea, The Library of Congress a inclus-o în primele douăzeci și cinci de cãrți din istorie cu un impact major asupra vieților oamenilor. Până la ora actuală, cartea s-a vândut în peste zece milioane de exemplare în toată lumea, fiind revizuită anual. A fost tradusă în douăzeci de limbi și este utilizată ca ghid de dezvoltare în carieră în douăzeci și șase de țări. „Nu există un asemenea concept precum cel de „angajatori”. Toate generalizările despre „angajatori” (inclusiv cele din această carte) sunt pur și simplu convenții mentale. Între „angajatori” există diferențe ca de la cer la pământ. „Angajatorii” dau dovadă de o gamă largă de atitudini, au idei extrem de diferite cu privire la modul de angajare, adoptă o mare diversitate de tehnici în desfășurarea interviurilor de angajare. Nu aveți cum să prevedeți atitudinea unui angajator, pornind de la atitudinea altuia. Există milioane de angajatori diferiți, distincți și care nu au nicio legătură unii cu alții. Dacă nu aveți mințile rătăcite, o reputație îndoielnică și nu duhniți de la o poștă, dacă știți într-adevăr ce talent aveți, vă garantez că există un angajator care vă caută. Trebuie doar să nu vă dați bătuți. Anumiți angajatori vă vor cu adevărat. Treaba dumneavoastră e să-i găsiți.” Richard Bolles Order Ce culoare are parașuta ta? Preţ @ RON70,00 Qty: Adauga in cosul de...

Cristian Bisa – Planul de afaceri. Concepte, metode, tehnici, proceduri

Planul de afaceri. Concepte, metode, tehnici,...

Mihaela Comănescu – Managementul proiectelor publice cu finanţare internaţională

Lucrarea „Managementul Proiectelor Publice cu Finanţare Internaţională” se adresează tuturor celor care doresc să se implice în mod direct în elaborarea unei propuneri de proiect cu finanţare externă, dar şi acelora care participă la implementarea unui astfel de proiect ce a trecut de faza de contractare. În plus, lucrarea oferă o bază consistentă de noţiuni utile tuturor celor care sunt implicaţi direct în monitorizarea procesului de implementare, dar şi celor care evaluează rezultatele unui proiect sau doresc să analizeze modul în care a fost finalizat un proiect.   În paginile volumului, cititorul poate identifica atât noţiuni şi elemente teoretice de bază, fundamentale pentru managementul proiectelor, metodologiile specifice pentru elaborarea unor propuneri de proiecte finanţate de diferite organizaţii internaţionale, dar şi exemple de proiecte de succes deja implementate.   Lucrarea este structurată pe şase capitole urmate de un glossar ce conţine termeni generali şi specifici proiectelor, pentru a oferi celor interesaţi explicaţiile corespunzătoare  pentru diferite concepte dar şi unele acronime sau abrevieri întâlnite în procesul de documentare în vederea pregătirii unei propuneri de proiect cu finanţare...

« Older Entries