Currently Browsing: Drept

Alexandru Bleoancă – Cartea de excepţii în procedura civilă

Lucrarea este rezultat al unei duble abordări a materiei, din punct de vedere teoretic şi din punct de vedere practic, reprezentând un ghid pentru practicieni sau un „buchet” al teoriei excepţiilor în dreptul procesual civil pentru studenţii facultăţilor de Drept. Reunirea autorilor situaţi pe poziţii diferite în soluţionarea unui litigiu civil – magistrat şi avocat – permite o abordare complexă a materiei excepţiilor, structura lucrării urmând logica firească a etapelor procesuale. Astfel, analiza fiecărei excepţii conţine explicaţii şi comentarii privind reglementarea, definiţia, invocarea, regimul juridic şi soluţionarea, precum şi o ultimă secţiune cuprinzând soluţii din jurisprudenţă, deosebit de utilă practicienilor. Din cuprins consideraţii introductive privind excepţiile procesuale excepţia lipsei capacităţii procesuale excepţia lipsei de calitate procesuală excepţia de prematuritate excepţia lipsei de interes excepţia lipsei de obiect excepţia inadmisibilităţii excepţia imunităţii de jurisdicţie a pârâtului excepţia de necompetenţă excepţia privind greşita compunere a instanţei excepţia de incompatibilitate excepţia de recuzare delegarea strămutarea pricinii nulitatea actelor de procedură litispendenţa excepţia de conexitate excepţia perimării autoritatea de lucru judecat excepţia de neconvenţionalitate excepţia priorităţii dreptului UE faţă de normele de drept intern Puncte forte 31 de excepţii procesuale analizate analiza fiecărei excepţii conţine explicaţii şi comentarii privind reglementarea, definiţia, invocarea, regimul juridic şi soluţionarea o secţiune specială cuprinzând soluţii din jurisprudenţă, deosebit de utilă practicienilor reunirea autorilor situaţi pe poziţii diferite în soluţionarea unui litigiu civil – magistraţi şi avocaţi dublă abordare a materiei, din punct de vedere teoretic şi din punct de vedere practic index alfabetic relevant Order Cartea de excepţii în procedura civilă Preţ @ RON119,00 Qty: Adauga in cosul de...

Gabriel Boroi – Drept procesual civil

Lucrarea Drept procesual civil cuprinde o analiză de ansamblu a instituțiilor procesuale civile, realizata atât din perspectiva teoreticianului, cât și a practicianului

Ion Turcu – Codul insolvenței. Legea nr. 85/2014. Comentariu pe articole

Apariţia mult aşteptatului Cod al insolvenţei a determinat aducerea la zi a comentariilor legislaţiei în materie.

Zarafiu Andrei – Legea nr. 202/2010. Procedura penală. Comentarii şi soluţii

Prezenta lucrare conţine o analiză detaliată a modificărilor aduse de Legea nr. 202/2010 şi implicit a consecinţelor deloc neglijabile provocate de intrarea în vigoare a acestui act normativ. Ca şi legea însăşi, analiza îmbracă o formă pluridisciplinară antamând aspecte legate de efectele produse de adoptarea Legii Micii Reforme în materie substanţială (drept civil, dreptul familiei, drept penal, drept contravenţional) şi procesuală (procedură civilă şi procedură penală), precum şi în materia unor norme de organizare prevăzute în legi speciale (Legea de organizare judiciară, Legea executorilor judecătoreşti). Utilitatea deosebită a lucrării constă în faptul că, dincolo de analiza critică, propune remedii juridice eficiente pentru depăşirea impedimentelor procesuale generate de adoptarea legii. Prin oferirea unor soluţii concrete, punctuale şi fundamentate, lucrarea are valoarea unui îndreptar destinat în primul rând practicienilor, dar poate fi şi o sursă de inspiraţie pentru legiuitor, în eventualitatea unor modificări viitoare. De acelaşi autor Arestarea preventivă. Reglementare, doctrină, jurisprudenţă Order Legea nr. 202/2010. Procedura penală. Comentarii şi soluţii Preţ @ RON25,00 Qty: Adauga in cosul de...

Editura Meteor Press – Codul rutier 2012. Culegere de acte normative

Conţine: Ordinul 268/2010 Ordinul 157/16.08.2012 privind forma şi conţinutul permisului de conducere O.U.G. nr.195/2002 – actulalizată- cu Normele de aplicare conform Regulamentului publicat în M.O. nr. 876 din 26/10/2006. Ordinul nr. 163/10/08/2011 privind preschimbarea permiselor de conducere naţionale eliberate de autorităţile competente ale altor state cu documente similare româneşti – publicat in M. O. nr. 578 din 16/08/2011 Order Codul rutier 2012. Culegere de acte normative Preţ @ RON11,00 Qty: Adauga in cosul de...

Udroiu Mihail – Drept penal. Partea specială. Noul Cod penal

Intrarea în vigoare a Noului Cod penal (NCP) atrage după sine restructurarea nu numai a teoriei infracţiunii, dar şi a conţinutului mai multor infracţiuni, precum şi a logicii pedepselor în scopul asigurării unei reacţii adecvate a statului în faţa formelor actuale de delicvenţă. Această carte, elaborată de unul dintre membrii comisiei de elaborare a proiectului NCP, reprezintă un comentariu aprofundat şi clar al infracţiunilor prevăzute în noua codificare în scopul înţelegerii intenţiei legiuitorului, dar şi a modului în care se vor aplica în practică noile incriminări. Din cuprins sunt subliniate diferenţele dintre vechiul şi noul Cod penal prezentare detaliată a modului în care se va determina în practică legea penală mai favorabilă prin raportare la fiecare instituţie în parte soluţii jurisprudenţiale ale instanţei supreme şi ale altor instanţe naţionale, care îşi păstrează valabilitatea din perspectiva raţionamentului juridic şi după intrarea în vigoare a NCP jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauzele contra României, în scopul relevării modului în care normele NCP trebuie interpretate din perspectiva instanţei de la Strasbourg Puncte forte una dintre cele mai performante cărţi de Drept penal, Partea specială în înţelegerea şi aplicarea NCP informaţii complete pe fiecare infracţiune detalii care fac diferenţa în susţinerea oricărui examen, fie de licenţă, de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, în magistratură sau avocatură, de promovare în funcţii de execuţie a magistraţilor, de capacitate al magistraţilor stagiari, respectiv definitivat al avocaţilor stagiari Despre autor Doctor în drept şi formator în cadrul Institutului Naţional al Magistraturii la disciplina drept penal şi drept procesual penal. Membru al Comisiei de elaborare a proiectului Noului Cod penal şi al proiectului Noului Cod de procedură penală şi al Comisiei de elaborare a proiectului Legii pentru punerea în aplicare a Codului penal şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative care cuprind dispoziţii penale. Autor a peste 60 de studii şi articole publicate în...

« Older Entries