Alexandru Bleoancă – Cartea de excepţii în procedura civilă

Copyright by UJMAG.ro

Copyright by UJMAG.ro

Lucrarea este rezultat al unei duble abordări a materiei, din punct de vedere teoretic şi din punct de vedere practic, reprezentând un ghid pentru practicieni sau un „buchet” al teoriei excepţiilor în dreptul procesual civil pentru studenţii facultăţilor de Drept. Reunirea autorilor situaţi pe poziţii diferite în soluţionarea unui litigiu civil – magistrat şi avocat – permite o abordare complexă a materiei excepţiilor, structura lucrării urmând logica firească a etapelor procesuale. Astfel, analiza fiecărei excepţii conţine explicaţii şi comentarii privind reglementarea, definiţia, invocarea, regimul juridic şi soluţionarea, precum şi o ultimă secţiune cuprinzând soluţii din jurisprudenţă, deosebit de utilă practicienilor.

Din cuprins
consideraţii introductive privind excepţiile procesuale
excepţia lipsei capacităţii procesuale
excepţia lipsei de calitate procesuală
excepţia de prematuritate
excepţia lipsei de interes
excepţia lipsei de obiect
excepţia inadmisibilităţii
excepţia imunităţii de jurisdicţie a pârâtului
excepţia de necompetenţă
excepţia privind greşita compunere a instanţei
excepţia de incompatibilitate
excepţia de recuzare
delegarea
strămutarea pricinii
nulitatea actelor de procedură
litispendenţa
excepţia de conexitate
excepţia perimării
autoritatea de lucru judecat
excepţia de neconvenţionalitate
excepţia priorităţii dreptului UE faţă de normele de drept intern
Puncte forte
31 de excepţii procesuale analizate
analiza fiecărei excepţii conţine explicaţii şi comentarii privind reglementarea, definiţia, invocarea, regimul juridic şi soluţionarea
o secţiune specială cuprinzând soluţii din jurisprudenţă, deosebit de utilă practicienilor
reunirea autorilor situaţi pe poziţii diferite în soluţionarea unui litigiu civil – magistraţi şi avocaţi
dublă abordare a materiei, din punct de vedere teoretic şi din punct de vedere practic
index alfabetic relevant

Order Cartea de excepţii în procedura civilă Preţ @ RON119,00

Adauga in cosul de cumparaturi.

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *