Currently Browsing: Drept

Oliviu Puie – Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul şi publicitatea imobiliară asupra terenurilor

Lucrarea, apărută sub imperiul noilor modificări legislative în dreptul civil, intitulată Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul şi publicitatea imobiliară asupra terenurilor, se remarcă atât prin modul accesibil şi sistematic de prezentare, cât şi prin abordarea interdisciplinară a tematicii analizate, atât din perspectiva dreptului civil, cât şi a dreptului administrativ. Analiza teoretică a informaţiilor este facilitată prin prezentarea pe larg a jurisprudenţei relevante în materie, precum şi a opiniilor exprimate în doctrina de specialitate. Order Regimul juridic al terenurilor. Cadastrul şi publicitatea imobiliară asupra terenurilor Preţ @ RON72,00 Qty: Adauga in cosul de...

Gabriela Bogasiu – Legea contenciosului administrativ

Legea contenciosului administrativ, intrată în vigoare la începutul anului 2005 şi modificată substanţial în 2007, a mai suferit câteva intervenţii legislative, cea mai importantă fiind cea înfăptuită prin Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, şi a fost sancţionată de trei ori de Curtea Constituţională, prin decizii de admitere a unor excepţii de neconstituţionalitate. La fel de important este impactul intrării în vigoare a noului Cod civil şi a noului Cod de procedură civilă, ale căror prevederi, chiar dacă nu toate sunt direct aplicabile în domeniul specializat al contenciosului administrativ, îşi pun amprenta asupra interpretării unor concepte cu care operează...

Anton Parlagi – Fenomenologia politică a dreptului. Vol 2

Fenomenologia politică a dreptului propune o știință de graniță între sociologia politică și sociologia dreptului. Caracterul profund original al lucrării constă în faptul că autorul analizează evoluția sistemelor normative din trei perspective: a ideonomiei – ca sferă a ideilor și principiilor normative; a socionomiei – ca sferă de raporturi sociale cu caracter normativ; a politonomiei – ca sferă a relațiilor de putere între guvernați și...

Alina Ana Dumitrache – Spălarea banilor. Aspecte juridico-penale

Lucrarea Spălarea banilor. Aspecte juridico-penale oferă suportul necesar înţelegerii modului în care acţionează spălătorii de bani prin prezentarea cazurilor noi şi concrete de scheme complexe de spălare a banilor, putând servi ca instrument util de prevenire şi combatere a fenomenului de spălare a banilor. Datorită multiplelor schimbări intervenite atât în plan legislativ, cât şi în planul modului de acţiune al spălătorilor de bani, considerăm că această carte este utilă deopotrivă practicienilor, cercetătorilor fenomenului de spălare a banilor, dar şi studenţilor Facultăţilor de Drept. De asemenea, titlul sus menţionat conţine explicarea tehnicilor noi de spălare a banilor înregistrate în practica instituţiilor specializate în domeniul prevenirii şi combaterii acestei infracţiuni. Înţelegerea instrumentelor, tehnicilor şi metodelor folosite în schemele de spălare a banilor precum şi a întregului proces legislativ şi investigativ al acestei activităţi ilegale sunt esenţiale pentru prevenirea şi combaterea ei. Studiul include: – decizii importante ale instanţelor naţionale şi internaţionale în materia spălării banilor; – noile tehnici de spălare a banilor în diferitele etape ale procesului: integrare, stratificare, plasare; – conexiunea spălării banilor cu alte infracţiuni grave: fapte de corupţie, acte de terorism, evaziune fiscală etc.; – aspect de drept procesual în materia spălării banilor; – studiu comparativ al legislaţiilor diferitelor...

Mihaela Vasiescu – Dicţionar de Drepturile Omului

Dicţionarul de Drepturile Omului reprezintă o lucrare de bază pentru însuşirea terminologiei, principiilor, dispoziţiilor şi a mecanismelor Convenţiei europene a drepturilor omului, prin dubla sa natură, teoretică şi practică. Conceput şi redactat de profesionişti ai dreptului, magistraţi şi diplomaţi, această lucrare reprezintă un ghid de referinţă pentru toţi cei interesaţi de protecţia europeană a drepturilor omului, deopotrivă magistraţi, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, profesori şi studenţi, dar şi justiţiabili, atraşi de mirajul Curţii Europene a Drepturilor Omului, considerată nu de puţine ori drept singura cale „serioasă” pentru soluţionarea unui litigiu. Dicţionarul cuprinde 153 de termeni şi se remarcă prin: – bogăţia explicaţiilor care însoţesc termenii – abordarea limpede a conceptelor – referirea amplă la jurisprudenţa CEDO (1957-2013) – suport bibliografic bogat – corelaţii legislative – adagii...

Cornel Gabriel Caian – Dicţionar de Drepturile Omului

Dicţionarul de Drepturile Omului reprezintă o lucrare de bază pentru însuşirea terminologiei, principiilor, dispoziţiilor şi a mecanismelor Convenţiei europene a drepturilor omului, prin dubla sa natură, teoretică şi practică. Conceput şi redactat de profesionişti ai dreptului, magistraţi şi diplomaţi, această lucrare reprezintă un ghid de referinţă pentru toţi cei interesaţi de protecţia europeană a drepturilor omului, deopotrivă magistraţi, avocaţi, notari, executori judecătoreşti, profesori şi studenţi, dar şi justiţiabili, atraşi de mirajul Curţii Europene a Drepturilor Omului, considerată nu de puţine ori drept singura cale „serioasă” pentru soluţionarea unui litigiu. Dicţionarul cuprinde 153 de termeni şi se remarcă prin: – bogăţia explicaţiilor care însoţesc termenii – abordarea limpede a conceptelor – referirea amplă la jurisprudenţa CEDO (1957-2013) – suport bibliografic bogat – corelaţii legislative – adagii...

« Older Entries Next Entries »