Currently Browsing: Management

Ioan Radu – Simulări manageriale. Teorie si practică

În această lucrare sunt dezvoltate elemente de informatică şi de management, marketing, economie, pedagogie etc., cu valenţe educaţionale formative şi aplicative care au o mare valoare în formarea viitorilor specialişti, cu precădere a viitorilor...

Laura Obreja – Management financiar. Politici financiare de intreprindere. Vol 2

Management financiar, vol. II, Politici financiare de intreprindere include: prognoza performanţelor financiare, politica de investiţii, politica de finanţare şi costul capitalului, finanţarea prin leasing, politica de dividend, strategia financiară a...

Laura Obreja – Management financiar. Analiză financiară şi gestiune financiară operaţională. Vol 1

Include: elemente de bază în managementul financiar, aspecte privind stakeholderii întreprinderii şi armonizarea intereselor acestora, asimetria de informaţii în managementul financiar, evaluarea titlurilor financiare, analiza poziţiei financiare, analiza performanţelor întreprinderii, analiza activităţii firmei, analiza fluxurilor de numerar, diagnosticul rentabilităţii şi al riscului, gestiunea necesarului de fond de rulment, gestiunea trezorerie, managementul fiscal întreprinderii, managementul relaţiilor companiei cu societăţile de...

Cristian Silviu Bănacu – Management de proiect. O abordare practică/Project management. A practical approach

Lucrarea de faţă este rodul muncii de 20 de ani de practică a profesorului James K. McCollum în diverse companii americane, şi de 23 de ani de carieră universitară la Universitatea din Huntsville, Alabama (SUA), în domeniul managementului de proiect. Lucrarea se constituie într-un răspuns eficient la provocările cărora trebuie să le facă faţă, în etapa actuală învăţământul superior. Editarea acestei lucrări vine în sprijinul atât al studenţilor, cât şi al tuturor celor care doresc să se iniţieze in managementul de...

Sorin Burlacu – Informatică şi Management

Prin conţinutul ei, lucrarea insistă asupra necesităţii promovări unui act managerial fundamentat pe o infrastructură de metode şi tehnici de management manageriale cu aplicabilitatea atât în mediul de afaceri cât şi în domeniul administraţiei publice locale şi centrale. Această lucrare se constituie într-un manual de bază, pentru studenţii facultăţilor economice de profil, dar se adresează şi factorilor de decizie din domeniul micro sau macroeconomic, din cel al administraţiei publice locale şi...

Richard Bolles – Ce culoare are parașuta ta?

Ce culoare are parașuta ta? este cea mai populară carte de management al carierei din lume, revista Time incluzând-o pe lista celor mai bune o sută de cărți de non-ficțiune, scrise începând cu anul 1923. De asemenea, The Library of Congress a inclus-o în primele douăzeci și cinci de cãrți din istorie cu un impact major asupra vieților oamenilor. Până la ora actuală, cartea s-a vândut în peste zece milioane de exemplare în toată lumea, fiind revizuită anual. A fost tradusă în douăzeci de limbi și este utilizată ca ghid de dezvoltare în carieră în douăzeci și șase de țări. „Nu există un asemenea concept precum cel de „angajatori”. Toate generalizările despre „angajatori” (inclusiv cele din această carte) sunt pur și simplu convenții mentale. Între „angajatori” există diferențe ca de la cer la pământ. „Angajatorii” dau dovadă de o gamă largă de atitudini, au idei extrem de diferite cu privire la modul de angajare, adoptă o mare diversitate de tehnici în desfășurarea interviurilor de angajare. Nu aveți cum să prevedeți atitudinea unui angajator, pornind de la atitudinea altuia. Există milioane de angajatori diferiți, distincți și care nu au nicio legătură unii cu alții. Dacă nu aveți mințile rătăcite, o reputație îndoielnică și nu duhniți de la o poștă, dacă știți într-adevăr ce talent aveți, vă garantez că există un angajator care vă caută. Trebuie doar să nu vă dați bătuți. Anumiți angajatori vă vor cu adevărat. Treaba dumneavoastră e să-i găsiți.” Richard Bolles   Order Ce culoare are parașuta ta? Preț @ RON70,00 Qty: Adauga in cosul de...

« Older Entries Next Entries »