Currently Browsing: Management

Daniel Jiroveanu – Managementul proiectelor publice cu finanţare internaţională

Lucrarea „Managementul Proiectelor Publice cu Finanţare Internaţională” se adresează tuturor celor care doresc să se implice în mod direct în elaborarea unei propuneri de proiect cu finanţare externă, dar şi acelora care participă la implementarea unui astfel de proiect ce a trecut de faza de contractare. În plus, lucrarea oferă o bază consistentă de noţiuni utile tuturor celor care sunt implicaţi direct în monitorizarea procesului de implementare, dar şi celor care evaluează rezultatele unui proiect sau doresc să analizeze modul în care a fost finalizat un proiect.   În paginile volumului, cititorul poate identifica atât noţiuni şi elemente teoretice de bază, fundamentale pentru managementul proiectelor, metodologiile specifice pentru elaborarea unor propuneri de proiecte finanţate de diferite organizaţii internaţionale, dar şi exemple de proiecte de succes deja implementate.   Lucrarea este structurată pe şase capitole urmate de un glossar ce conţine termeni generali şi specifici proiectelor, pentru a oferi celor interesaţi explicaţiile corespunzătoare  pentru diferite concepte dar şi unele acronime sau abrevieri întâlnite în procesul de documentare în vederea pregătirii unei propuneri de proiect cu finanţare...

Mihaela Sava – Managementul proiectelor publice cu finanţare internaţională

Lucrarea „Managementul Proiectelor Publice cu Finanţare Internaţională” se adresează tuturor celor care doresc să se implice în mod direct în elaborarea unei propuneri de proiect cu finanţare externă, dar şi acelora care participă la implementarea unui astfel de proiect ce a trecut de faza de contractare. În plus, lucrarea oferă o bază consistentă de noţiuni utile tuturor celor care sunt implicaţi direct în monitorizarea procesului de implementare, dar şi celor care evaluează rezultatele unui proiect sau doresc să analizeze modul în care a fost finalizat un proiect.   În paginile volumului, cititorul poate identifica atât noţiuni şi elemente teoretice de bază, fundamentale pentru managementul proiectelor, metodologiile specifice pentru elaborarea unor propuneri de proiecte finanţate de diferite organizaţii internaţionale, dar şi exemple de proiecte de succes deja implementate.   Lucrarea este structurată pe şase capitole urmate de un glossar ce conţine termeni generali şi specifici proiectelor, pentru a oferi celor interesaţi explicaţiile corespunzătoare  pentru diferite concepte dar şi unele acronime sau abrevieri întâlnite în procesul de documentare în vederea pregătirii unei propuneri de proiect cu finanţare...

Armenia Androniceanu – Managementul proiectelor publice cu finanţare internaţională

Lucrarea „Managementul Proiectelor Publice cu Finanţare Internaţională” se adresează tuturor celor care doresc să se implice în mod direct în elaborarea unei propuneri de proiect cu finanţare externă, dar şi acelora care participă la implementarea unui astfel de proiect ce a trecut de faza de contractare. În plus, lucrarea oferă o bază consistentă de noţiuni utile tuturor celor care sunt implicaţi direct în monitorizarea procesului de implementare, dar şi celor care evaluează rezultatele unui proiect sau doresc să analizeze modul în care a fost finalizat un proiect.   În paginile volumului, cititorul poate identifica atât noţiuni şi elemente teoretice de bază, fundamentale pentru managementul proiectelor, metodologiile specifice pentru elaborarea unor propuneri de proiecte finanţate de diferite organizaţii internaţionale, dar şi exemple de proiecte de succes deja implementate.   Lucrarea este structurată pe şase capitole urmate de un glossar ce conţine termeni generali şi specifici proiectelor, pentru a oferi celor interesaţi explicaţiile corespunzătoare  pentru diferite concepte dar şi unele acronime sau abrevieri întâlnite în procesul de documentare în vederea pregătirii unei propuneri de proiect cu finanţare...

Stephen Covey – A treia cale

„Gestionarea diferenţelor – în afaceri, politică, economie şi în orice alt domeniu – constituie o activitate plină de pericole. Frustrările, neînţelegerile, nesiguranţa şi egocentrismul pot sta în calea obţinerii acordurilor mutual avantajoase sau a schimbării modului în care oamenii înţeleg o problemă sau percep o oportunitate. Stephen Covey selectează idei inspiraţionale din perspectiva numeroşilor gânditori care au obţinut rezultate pozitive prin dezvoltarea unor căi inedite de a ajunge la acorduri sau de a schimba percepţiile oamenilor, căi care, la rândul lor, au dus la rezultate care păreau imposibile. Covey s-a preocupat să dezvolte un model pe care liderii îl vor găsi extrem de folositor într-o lume asaltată de nenumărate conflicte.”   Steve Forbes, preşedinte şi editor-şef la Forbes Media...

Minodora Ursăcescu – Simulări manageriale. Teorie si practică

În această lucrare sunt dezvoltate elemente de informatică şi de management, marketing, economie, pedagogie etc., cu valenţe educaţionale formative şi aplicative care au o mare valoare în formarea viitorilor specialişti, cu precădere a viitorilor...

Mihai Cioc – Informatică şi Management

Prin conţinutul ei, lucrarea insistă asupra necesităţii promovări unui act managerial fundamentat pe o infrastructură de metode şi tehnici de management manageriale cu aplicabilitatea atât în mediul de afaceri cât şi în domeniul administraţiei publice locale şi centrale. Această lucrare se constituie într-un manual de bază, pentru studenţii facultăţilor economice de profil, dar se adresează şi factorilor de decizie din domeniul micro sau macroeconomic, din cel al administraţiei publice locale şi...

« Older Entries Next Entries »