Florin Bonciu – Investiţiile străine directe şi noua ordine economică mondială

Începutul secolului XXI a fost caracterizat în plan economic de o adâncire accelerată a procesului de globalizare, fluxurile mondiale de investiţii străine directe fiind una dintre principalele forme de manifestare a acestui proces. Prin intermediul investiţiilor străine directe globalizarea a devenit o componentă cotidiană a vieţii fiecăruia dintre noi, fie prin produsele sau serviciile achiziţionate, fie prin locul de muncă sau modul de comunicare sau de petrecere a timpului liber.
În perioada 1987 – 1997 fluxurile mondiale de investiţii străine directe au cunoscut o dublare la fiecare 5 ani. În acelaşi timp, după 1999, vânzările globale ale filialelor societăţilor transnaţionale au fost permanent de peste două ori mai mari decât exporturile mondiale, făcând ca investiţiile străine directe să fie mai importante decât comerţul din punctul de vedere al furnizării de bunuri şi servicii către pieţele străine.
Primul deceniu al noului secol a fost caracterizat de evoluţii sinuoase ale fluxurilor mondiale de investiţii străine directe. De la un nivel maxim atins în anul 2000, s a trecut în perioada 2001 – 2004 la reduceri ale volumului fluxurilor mondiale de investiţii străine directe, pentru ca în 2007 să se depăşească nivelul din anul 2000. Criza economică mondială manifestată în anii 2008 şi 2009 a stopat temporar acest trend, dar pe termen mediu el va fi cu siguranţă reluat. Depăşirea crizei va aduce cu sine şi o modificare a ordinii economice mondiale, dar acest fapt nu va putea să influenţeze decât în sens pozitiv rolul jucat de investiţiile străine directe în circuitul economic mondial.
Importanţa şi efectele investiţiilor străine directe au atras, în mod justificat, atenţia tuturor statelor şi a determinat o acerbă competiţie pentru atragerea capitalurilor mobile. O miză economică atât de mare nu putea fi lăsată doar la latitudinea forţelor pieţei sau a nivelului de decizie microeconomic, specific fiecărui investitor în parte.
La nivelul economiei mondiale investiţiile străine directe se orientează în proporţie majoră către ţările dezvoltate, dar interesul pentru acest tip de investiţii este deosebit şi în cazul ţărilor în dezvoltare care au nevoie nu doar de intrări de capital străin, ci şi de experienţă managerială modernă, de know how şi acces la pieţe de desfacere.
Pe de altă parte, între globalizare şi investiţiile străine directe se manifestă tot mai mult o relaţie biunivocă, investiţiile străine directe fiind în acelaşi timp una dintre cauzele/factorii ce stimulează adâncirea globalizării, dar şi un efect/formă de manifestare în plan economic a globalizării. Totodată, de multe ori investiţiile străine directe au jucat un rol important în transformarea unor ţări în dezvoltare în ţări dezvoltate şi, prin aceasta, în conturarea unei noi ordini economice mondiale, caracterizate de alte raporturi de forţe şi de participarea unor mai vechi sau mai noi actori economici mondiali.
În acest context, lucrarea de faţă îşi propune să prezinte într o formă practică şi sistematică implicaţiile economice şi politice ale investiţiilor străine directe, criteriile pe baza cărora marile corporaţii transnaţionale iau decizia de a investi, precum şi tipologia politicilor şi instrumentelor de atragere a investiţiilor străine directe.
Lucrarea analizează stimulentele care pot fi acordate investitorilor străini, precum şi instituţiile specifice de implementare a politicilor de atragere a investiţiilor străine, cu funcţiile şi atribuţiile acestora.
Informaţiile şi materialele prezentate se bazează în cea mai mare parte pe experienţa practică de peste 12 ani în domeniul atragerii investiţiilor străine directe, precum şi pe menţinerea unei strânse legături cu practicienii actuali din domeniu, investitori, consultanţi sau funcţionari publici. Le mulţumesc tuturor pentru comentariile, informaţiile sau sfaturile pe care mi le au dat.

De acelaşi autor

Economie mondială

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *