Currently Browsing: Economie

Grzegorz Kolodko – Încotro se îndreaptă lumea. Economia politică a viitorului

Volum distins cu Premiul Fryderyk Skarbek al Academiei Poloneze de Științe

Ahamed Liaquat – Stăpânii finanţelor

Liaquat Ahamed ne demonstrează în Stăpânii finanţelor că Marea Criză din 1929, prezentată de mulţi drept un fel de catastrofă naturală pe care nimeni n-o putea preveni, a fost cauzată în primul rând de deciziile câtorva conducători de bănci centrale; lumea a plătit scump erorile acelor oameni, traversând ani lungi de prăbuşire economică. Prin analiza sa lucidă, documentată şi vie, autorul ne oferă o nouă înţelegere a naturii globale a crizei financiare, plină de învăţăminte pentru perioada pe care o traversăm în prezent. „O lucrare magistrală… Când afli cum a intrat lumea în spirala Marii Crize… nu poţi să nu te gândeşti la criza economică pe care o trăim acum.“ (The New York Times Book Review) Order Stăpânii finanţelor Preţ @ RON79,00 Qty: Adauga in cosul de...

Veronica Rebreanu – Economia mediului. Tratat

Economia mediului depăseşte prin conţinut şi abordare, cărţile care au tratat până în prezent această temă, deoarece conturează nu doar situaţia globală ci însăşi viaţa cu toate elementele sale: mediul natural, oameni, animale, diferenţe culturale care au creat background-ul fiecărei naţiuni în parte, şi nu în ultimul rând instituţii şi politici. Temele în discuţie vizează dezvoltarea cititorului ca cetăţean responsabil nu doar al comunităţii din care face parte dar şi al Planetei.

Sylvia Nasar – Geniul economic

O istorie a gândirii economice moderne şi o colecţie de biografii atent reconstituite ale celor mai de seamă teoreticieni ai acestui domeniu: Marx şi Schumpeter, Keynes şi Hayek, Irving Fisher şi Milton Friedman, Paul Samuelson şi Amartya Sen etc. Printre problemele abordate se află şi următoarele: Este oare sărăcia o calamitate inevitabilă pentru majoritatea oamenilor? Este preferabilă planificarea economiei sau eliberarea acesteia de orice restricţii, cu riscul generării nedreptăţii? Cum pot fi evitate crizele economice, foametea, războaiele? Cine ar trebui să decidă sensul activităţii economice? Care este cea mai potrivită soluţie pentru bunăstarea tuturor naţiunilor? Cartea analizează în detaliu contextul social, politic şi economic în care au trăit gânditorii amintiţi, conturând o perspectivă mai largă pentru discutarea teoriilor economice ale acestora. De pildă, sunt tratate pe larg situaţia socio-economică a Angliei industriale şi a Austriei din vremea celui de-al Doilea Război Mondial, precum şi consecinţele celor două războaie mondiale asupra ţărilor implicate în aceste conflicte. Sunt analizate cauzele economice ale foametei, sărăciei şi conflictelor armate, valenţele planificării economice, ale redistribuirii, dar şi ale liberalizării pieţei, precum şi punctele tari şi cele slabe ale principalelor teorii economice formulate începând cu secolul al XIX-lea: socialismul/comunismul şi liberalismul. De asemenea, autoarea acestei istorii a economiei descrie pe larg şi apariţia primelor think-tank-uri şi a principalelor instituţii economice moderne (cum ar fi Rezerva Federală în SUA), pledând în general pentru importanţa adoptării deciziilor economice pe baze raţionale, prin teoretizări şi experimente, prin analizarea crizelor şi a fenomenelor extreme (inflaţie, deflaţie, sărăcie, foamete, faliment) şi prin consultarea unui grup cât mai mare de experţi în diferite domenii (sociologie, economie, politică, educaţie, cultură, servicii medicale etc.) Lucrarea conţine şi 35 de fotografii, conţinând în special portretele gânditorilor analizaţi: Jane Austen, Charles Dickens, Henry Mayhew, Friedrich Engels, Karl Marx, Alfred Marshall, Mary Paley, Beatrice Potter/Webb, Joseph Chamberlain, Sydney Webb, Winston Churchill, Irving Fischer, Joseph Schumpeter, Friedrich...

Stere Stavrositu – Managementul calității serviciilor și ospitalitatea în restaurante, gastronomie, hoteluri

Ghid practic de organizare a serviciilor oferite de restaurante și hoteluri, volumul profesorului Stere Stavrositu, specialist cu o experiență de șase decenii în alimentația publică, analizează aspectele specifice domeniului, de la resursele umane, dotarea și compartimentarea unei unități, primirea și servirea consumatorilor, până la igienă sau controlul calității. Prezentările teoretice sunt completate de secțiuni cu caracter practic: 400 de rețete de preparate servite în mod obișnuit în restaurante, un glosar de termeni de specialitate și un set de schițe tehnice și fotografii ce ilustrează compartimentarea, diferite mises en place, ustensilele necesare și modurile de prezentare și servire a băuturilor și preparatelor. Lucrarea poate fi consultată atât de studenții de la facultățile de alimentație publică și turism, elevii de la colegiile economice, profesori și formatori, cât și de managerii de hoteluri și restaurante sau de personalul din domeniu. Order Managementul calității serviciilor și ospitalitatea în restaurante, gastronomie, hoteluri Preţ @ RON79,95 Qty: Adauga in cosul de...

Robert Rachlin – Sistemul complet de bugete ale firmei

Această ediţie actualizată vă oferă tehnicile şi aplicaţiile vitale de stabilire a bugetului de care are nevoie compania dumneavoastră, începînd de la planificare şi control şi terminînd cu implementarea. Veţi învăţa cum să analizaţi influenţele externe, să concepeţi obiective de performanţă şi segmente bugetare şi să organizaţi şi administraţi un proces adecvat de stabilire a bugetului, care adesea poate face diferenţa dintre succesul şi eşecul companiei. Order Sistemul complet de bugete ale firmei Preţ @ RON85,00 Qty: Adauga in cosul de...

« Older Entries