Mihai Korka – Bazele statisticii pentru afaceri internaţionale

Statistica este un domeniu al cunoaşterii ştiinţifice, care se fundamentează preponderent pe abordarea inductivă a domeniului cercetat. Pornind de la înregistrarea de evenimente (manifestări) nemijlocit sesizabile ale realităţii empirice, printr-un proces de comparare, abstractizare şi generalizare, statistica:
• observă regularitatea şi variabilitatea;
• formulează şi testează ipoteze şi legităţi, contribuind, prin rigoarea expresiilor numerice, la caracterizarea şi explicarea cauzală a fenomenelor şi proceselor abordate. Tocmai din acest motiv, se afirmă că statistica are un conţinut metodologic, care devine „matricea“ oricărei ştiinţe cu caracter aplicativ. În rândul economiştilor şi al oamenilor de afaceri este însă frecvent întâlnită părerea că Statistica este o disciplină academică dificilă, abstractă, cu prea multe formule şi obositoare tabele de calcul.

Acest manual îndrăzneşte să contrazică o astfel de opinie. Mai mult decât atât, printr-o riguroasă selecţie a conţinuturilor şi a exemplificărilor, capitolele cărţii demonstrează, sperăm noi, atât necesitatea însuşirii metodei Statisticii de către viitorii specialişti în afaceri internaţionale, cât şi uşurinţa învăţării Statisticii.
În acest scop, în acest manual accentul este transferat de la fundamentarea teoretică a diferitelor metode şi procedee de prelucrare statistică a datelor către problemele rezolvate cu ajutorul acestora.
Cei interesaţi în aprofundarea aspectelor teoretice ale metodei Statisticii sunt invitaţi să consulte unele dintre lucrările enumerate în Bibliografia orientativă de la sfârşitul prezentului volum, lucrări ce pot fi cu siguranţă accesate fizic sau virtual în marile biblioteci publice din ţară sau în fondul de manuale universitare.
Prezentul volum cuprinde opt capitole dedicate prezentării teoretice succinte a unor metode, procedee şi tehnici de prelucrare a datelor observării statistice. Sunt adăugate două capitole care introduc perspectiva analizei cantitative şi calitative în domeniul afacerilor economice internaţionale.
Cititorului îi sunt prezentaţi indicatorii specifici cercetării statistice a relaţiilor economice internaţionale ale unei ţări, aşa cum se regăsesc ele fie în publicaţiile oficiale ale rezultatelor macroeconomice sau la nivel de ramură de activitate, fie în balanţa de plăţi externe şi în poziţia investiţională internaţională a fiecărei ţări. Fiecare din cele zece capitole are o structură didactică similară.

Order Bazele statisticii pentru afaceri internaţionale Preţ @ RON35,00

Adauga in cosul de cumparaturi.

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *