Igor Ursenco – Egobestiar

1EgoBesTiaR încearcă să dea seamă de emergenţa spirituală postmodernă, văzută ca „securitate semantică”. CUVINTE CHEIE: alteritate lirică, autodiferențiere sistemică, autoreferențialitate, bestiar anamorfozat, canon artistic, crepitudine, critică hermeneutică, heterotopie, deconstrucție compensatorie, destin literar, dialog & transgresare intertextuală, ecologie spirituală, egregor cultural, enantiodromie, erou & narator liric, imaginar eventiv, inflexiune axiologică arhetipală, intangibilitate & reversibilitate estetică, interpretare simptomatică, intersubiectivism, genealogie culturală emergentă, matrice psiho-geografică, metanoia, operare autopoietică & stilistică, palinodie, paradigmă poetică, principiu holografic, securitate semantică, teleologie artistică, terrarism semantic, topos heterotopic, transliteralitate fenomenologică și ontologică.” (Igor Ursenco)

Igor Ursenco (9 februarie 1971) este scriitor, scenarist, filosof și teoretician al culturii, critic de întâmpinare, freelancer. Membru al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova.

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *