Fernando Savater – Viaţa eternă

imagineO reflecţie pe multiple planuri asupra destinului religiei în contemporaneitate, remarcabilă prin stilul şi claritatea argumentaţiei. Deşi adoptă o poziţie mai degrabă atee şi, în orice caz, puternic anticlericală, Savater, departe de a vorbi despre un declin al credinţelor religioase într-o epocă tehnologică şi materialistă, constată o revenire a acestora în prim-planul dezbaterilor ideologice şi politice. Este deci cu atât mai necesară înţelegerea naturii şi rădăcinii lor – nevoia oamenilor de a crede în nemurire -, ca şi a diferenţelor dintre credinţă şi credulitate sau a atitudinilor dogmatice ale spiritului. Însă centrul de greutate al eseului îl constituie analiza relaţiei dintre religie şi putere, dintre aceasta şi democraţiile laice actuale – de la implicaţiile politice ale ortodoxiilor fanatice până la rolul pe care îl joacă astăzi educaţia religioasă în învăţământul de masă.

De acelaşi autor

Cele zece porunci în secolul al XXI lea

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *