Emil Scarlat – Cibernetica economiilor monetare şi deschise

În cadrul economiilor deschise, un loc special îl ocupă piaţa valutară şi mecanismele de reglare şi autoreglare asociate cu aceasta. Reglarea econo-miilor deschise se face distinct în funcţie de natura ratei de schimb (fixată sau flexibilă), de gradul de libertate acordat intrărilor şi ieşirilor de capital, de dimensiunile economiei considerate (economie deschisă mare sau mică).

În cadrul Noii Macroeconomii Deschise, o direcţie recentă de dezvoltare a studiilor în acest domeniu, sunt propuse modele de o mare complexitate şi cuprindere, care sunt adecvate studierii proceselor care se petrec în astfel de economii, modele care, prin caracteristicile lor, se integrează concepţiei şi metodelor ciberneticii aplicate în analiza şi optimizarea economiilor deschise. Este vorba, de exemplu, de modelele REDUX sau PTM, dar şi de cele care încearcă să determine zona optimă valutară.

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *