Academia Română – Istoria Românilor. Vol II

1Volumul cuprinde – în continuarea volumului I – istoria regiunilor pontice şi carpato – dunărene de la cucerirea romană până la începutul secolului al VII-lea, la căderea apărării romano-bizantine pe linia Dunării, sub loviturile avarilor şi slavilor.
În cele peste cinci secole de istorie, bogată în mutaţii social – economice, evenimente politico – militare şi în transformări etno – lingvistice, s-au pus bazele solide ale romanităţii şi etnogenezei românilor în ţinuturile de la Dunăre, Carpaţi şi Pontul Euxin. Se înfăţişează, pas cu pas, istoria Daciei romane si postromane, a Dobrogei romane şi romano – bizantine, a teritoriilor locuite de dacii liberi şi de populaţia romanică, unde s-au aşezat şi primii migratori, conlocuind cu autohtonii.
Este o lucrare de sinteză, realizată prin efortul unor cunoscuţi specialişti în domeniu, la nivelul documentaţiei şi al cunoştintelor existente în momentul de faţă. Relatarea faptelor, dezbaterea problemelor, soluţiile adoptate în chestiunile controversate şi analiza proceselor istorice au un caracter obiectiv, făra imixtiunea factorului politic.

Academia Română – Istoria Românilor. Vol III

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *