Violeta Asadi – Teste grilă pentru examenul de licență și pentru admitere în magistratură, avocatură și alte profesii juridice

1Este cunoscut faptul că în majoritatea facultăţilor de drept din ţara noastră, una dintre probele examenului de licenţă constă în testul grilă care cuprinde un număr de întrebări realizate de către examinatori în baza normelor din C. pen., C. civ., C. pr. pen. şi C. pr. civ. Tot astfel se procedează şi la examenul de admitere în Institutul Naţional al Magistraturii, ori cu prilejul concursurilor de angajare pentru avocaţi, notari, ori consilieri juridici. În decursul anilor s-a constatat că sunt încă prea mulţi candidaţi care se prezintă la aceste examene şi care întâmpină greutăţi în a formula răspunsurile corecte la întrebările cu care se confruntă. Sigur că, o parte însemnată a insuccesului lor se datorează puţinelor cunoştinţe pe care unii le acumulează în anii de studiu universitari, precum şi faptului că legislaţia civilă şi penală a suportat numeroase modificări în ultimii cinci ani. Întrebările şi testele grilă prezentate în această lucrare, nu pot înlocui studiul individual al legislaţiei şi literaturii de specialitate, dar ajută efectiv pe cei care susţin asemenea examene. În primul rând, ei sunt puşi în situaţia de a cunoaşte cum pot fi formulate numeroasele întrebări în baza textelor juridice, din cele patru coduri şi care sunt răspunsurile corecte. În al doilea rând, întrebările sunt formulate în baza legislaţiei civile şi penale, cu toate modificările ce s-au efectuat de legiuitor, până la data de 1 martie 2008. Autorii sunt încredinţaţi că această lucrare constituie un instrument util tuturor studenţilor şi absolvenţilor facultăţii de drept, cât şi alte categorii de cititori interesaţi, care au tangenţă sau preocupări directe în domeniul juridic. Autorii

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *