Teodor Baconsky – Insula cetăţii

1N-am „plăcut” nu pentru că aş fi scris anapoda, sau aş fi practicat impostura academică, ori pentru cã m-aş fi repliat într-un ezoterism gongoric, sau pentru cã aş fi tratat cãutarea adevãrului ca pe un pretext al egolatriei publice. N-am fost agreat (realmente) pentru că am căutat acest adevăr în afara cãrãrilor bãtute, cu care „taberele” culturii noastre — postmoderniştii laici versus paseiştii fundamentalişti — se obişnuiseră încă din regimul, dacă nu cumva din veacul anterior. Nu m-am înrolat în nici o grupare. N-am omagiat valori prestabilite: la Sibiu fiind, refuzasem pelerinajul spre Păltiniş, tot aşa cum, la Sihăstria găsindu-mã, nu cercetasem chilia Părintelui Cleopa. Nu mi-am însuşit nici figura solitarului fanatic, intoxicat de certitudini excentrice. Până şi acest tip terţiar — mizantropul de serviciu, însinguratul iconoclast — se face finalmente acceptat, ca o excepţie menită să reconfirme regula jocului. Nu şi „inclasabilii”. Pe lumea asta, deşi viu, ai nevoie de o etichetă.

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *