Pavel Abraham – Abuzul şi toxicodependenţa. Mecanisme, manifestări, tratament, legislaţie

Daunele majore aduse societăţii de către consumatorii de droguri, printre care deteriorarea morală şi fizică, de multe ori ireversibilă, cu pierderea unui potenţial uman important, procentul mare de creştere a infractionalităţii, ca şi dorinţa aproape unanimă a acestora de a-şi face prozeliţi, reprezintă motive suficiente pentru ca un grup de specialişti din diverse domenii de activitate – farmacişti, medici, bioingineri, chimişti, biologi, jurişti – să aibă iniţiativa conceperii acestei lucrări. Astfel, în scopul precis al combaterii pericolului acestui mare flagel, în primele capitole sunt prezentate detaliat principalele substanţe cu potenţial de abuz cu caracteristicile toxicodependenţei şi tratamentul intoxicaţiei respective, iar apoi date statistice privind consumul de droguri, precum şi reglementările legislative în domeniu la nivel european şi naţional.

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *