Mihai Şerban – Economia mediului. Tratat

160.00 – 48.00 Lei

Elementul de noutate rezidă în maniera fiecărui capitol de a aborda teme de o importanţă majoră precum criza ecologică, dezastrele climatice, impactul influenţelor antropice asupra mediului natural. Aceste probleme ale secolului omului modern, sunt trecute prin prisma conceptelor moderne precum bioeconomia şi totodată sunt utilizate metode ştiinţifice de interpretare şi analiză pentru cuantificarea acestor acţiuni. De aici rezultă caracterul interdisciplinar al tratatului care pe lângă simpla expunere metodologică a acestor metode şi concepte oferă exemple concludente, bine documentate pentru a oferi cititorului o imagine de ansamblu asupra vieţii în general. Economia mediului depăseşte prin conţinut şi abordare, cărţile care au tratat până în prezent această temă, deoarece conturează nu doar situaţia globală ci însăşi viaţa cu toate elementele sale: mediul natural, oameni, animale, diferenţe culturale care au creat background-ul fiecărei naţiuni în parte, şi nu în ultimul rând instituţii şi politici. Temele în discuţie vizează dezvoltarea cititorului ca cetăţean responsabil nu doar al comunităţii din care face parte dar şi al Planetei.

 

Schimbările care au avut loc şi vor avea loc, crează, într-o viziunea optimistă, speranţe şi pentru remedierea fie şi treptată a mediului înonjurător. În tumultul generalizat al schimbărilor, acest tratat trage încă un semnal de alarmă legat de mediul înconjurător şi a existenţei vieţii pe Terra. Conceptul de mediu natural, primeşte în paginile acestei cărţi un caracter dinamic care caută să cunoască, să analizeze şi să urmărească funcţionarea sistemelor protejate în toată complexitatea lor. Prevenirea şi combaterea deteriorării mediului ambiant şi folosirea de tehnolgii curate primesc noi valenţe în cadrul celor 13 capitole care nu fac altceva decât să ghideze cititorul spre găsirea şi adoptarea celor mai bune soluţii în gestionarea resurselor naturale. Obiectivele principale ale cărţii sunt acelea de a dezvolta mentalitatea în domeniul economiei mediului şi de a pregătii şi responsabiliza nu doar studenţii, viitorii specialişti de mâine, dar şi cetăţenii, agenţii economicii şi managerii, care reprezintă un tot unitar al cărui impact antropic se simte tot mai pregnant.

Order Economia mediului Preţ redus @ RON48,00

Adauga in cosul de cumparaturi.

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *