Louis Claude de Saint Martin – Despre Numere. Principiile, esenţa şi puterea lor

CarteNumerele nu reprezintă decât traducerea prescurtată sau limbajul concis al adevărurilor şi legilor al căror text şi idei sunt în Dumnezeu, în om şi in natura. Le-am mai putea defini ca fiind portretul intelectual şi oral al operaţiunilor naturale ale fiinţelor ba chiar, dacă se doreşte, limita şi capătul proprietăţilor fiinţelor, precum şi acea măsură pe care acestea n-ar putea-o depăşi fără a se rătăci şi a se pierde, fapt ce a făcut pe unii să spună că numerele reprezintă înţelepciunea fiinţelor şi ceea ce le impiedică să nu devină smintite.

Trebuie să ne păzim să facem separarea numerelor de ideea reprezentată de fiecare dintre ele, pentru că atunci ele îşi vor pierde toate virtuţile lor, devenind precum sintaxa unei limbi ale cărei cuvinte ne sunt necunoscute. Caracterul fiecărui număr al decadei trebuie să fie descoperit prin operaţia specifică de care el este unit şi de obiectul al cărui număr el este. De aici decurge faptul că virtutea fiinţelor nu rezidă în numere, ci acele numere există în virtutea acelor fiinţe care derivă din ele. Cu ajutorul inteligenţei omeneşti pot fi obţinute avantaje imense din folosirea corespunzătoare a numerelor.

Dezvoltarea proprietăţilor fiinţelor este activa, iar aceste proprietăţi au numeroase corespondenţe între ele, care cresc şi descresc; astfel combinarea numerelor, luată în regularitatea sensului descoperit în ele printr-o observare raţională, ne va conduce la speculaţii îndoielnice şi va rectifica ceea ce este fals în ele, pentru că acest calcul adevărat şi spiritual – sau algebra a realităţilor, cum ar fi calculul convenţional sau algebra apariţiilor perceptibile – cunoscându-i valoarea, ne va conduce la rezultate precise şi pozitive. Dar mai întâi de toate, numerele îşi primesc valoarea prin natura lucrurilor şi nu prin voinţa omului; ele ne conduc către adevărul de cel mai înalt nivel, ce este esenţialmente conectat cu fiinţa noastră. Fără cheia numerelor, corespondenţa dintre cele trei regiuni ale adevăratei filosofii, divină, spirituală şi naturală, nu poate fi stabilită sau apreciată în mod corect.

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *