Leonardo Badea – Managementul riscului bancar

UnknownLucrarea Managementul riscului bancar se circumscrie unei preocupări a noastră, manifestată în domeniul managementului riscului şi în special al celui caracteristic activităţii bancare. Analiza riscului impune o paletă vastă de instrumente, iar interpretările rezultatelor sunt foarte sensibile la modificările mediului economic extern, în special cel european.

Dorinţa exprimată a noastră a fost de a prezenta, într-o manieră analitică, modul în care se poate realiza gestiunea riscului bancar, ţinând cont de practica internaţională în domeniu, pentru a reuşi să structurăm un algoritm de lucru necesar atât specialiştilor din domeniul bancar, ca şi material spre reflecţie în vederea îmbunătăţirii dimensiunii practice a activităţii lor pornind de la considerente teoretice şi de bune practici, cât şi a studenţilor de la masterat, doritori să simuleze în cadrul lucrărilor practice gestiunea riscului bancar, în vederea însuşirii tehnicilor de bază necesare unui bun specialist.

Demersul a pornit de la abordarea teoriilor financiare privite în evoluţie, referitoare la riscurile şi performanţele financiare, care  s-au concretizat într-o serie de judecăţi de valoare ce au îmbrăcat mai multe forme şi denumiri, începând cu şcoala clasică până în prezent, fiecare dintre acestea reprezentând un pas în descifrarea managementului bancar şi a rolului acestuia  în  dezvoltarea activităţii bancare.

O prezentare a conţinutului managementului performanţelor globale în strânsă legătură cu riscurile asociate a devenit astfel de maximă necesitate, ca şi analiza sintetică a caracteristicilor sistemului bancar din România. Analiza riscurilor semnificative în cadrul sistemului bancar din România, a indicatorilor ce se pot calcula s-a realizat printr-o îmbinare a noţiunilor teoretice cu cele practice  pentru a permite o radiografie a stării de fapt, dar şi de a da sugestii  în vederea îmbunătăţirii şi perfecţionării activităţii bancare.

Sensibilitatea mediului economic actual ne face să tratăm cu destul de mare prudenţă (o conduită caracteristică managerului activităţii bancare) analiza mediului internaţional, fiind însă de acord cu două mari axiome: prima se referă la faptul că băncile vor avea de-a lungul timpului, şi aici facem o predicţie, un rol foarte important în activitatea umană, a doua că în mod cert funcţiile băncilor viitorului vor fi mult diferite, în sensul multiplicării acestora, faţă de cele actuale.

Deşi suntem un adepţi ai ideii că banii nu vor dispărea (în special datorită efectelor psihologice asupra inconştientului uman), nu putem să nu cităm din Alvin şi Heidi Toffler: „Economia viitorului este oarecum diferită. Vezi tu, în viitor, banii nu există în secolul al XXIV-lea. Aşa spune căpitanul navei Entreprise, Jean-Luc Picard, în filmul ştiinţifico-fantastic Start Treak: First Contact. Până atunci s-ar putea să nu mai existe nici capitalismul, iar dispariţia sa ar putea surveni cu mult înaintea anului 2300.”

 

 

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *