Ion Pop – Dicţionar analitic de opere literare româneşti. 2 volume

Veritabilă bibliotecă într-o carte, Dicţionarul analitic de opere literare româneşti comentează, la curent cu bibliografia de ultimă oră şi cu cele mai noi instrumente critice, operele reprezentative ale literaturii române de la începuturi ţi până în imediata contemporaneitate. Dincolo de valoarea sa de lucrare de referinţă conţinând date importante privind evoluţia literaturii noastre, dicţionarul este şi un model de lectură şi valorificare a moştenirii culturale, înscriindu-se printre cele mai remarcabile şi mai solide lucrări ale ultimelor decenii şi alăturându-se marilor opere lexicografice/istoriografice care situează Clujul în fruntea intreprinderilor de acest fel realizate în România. Dicţionarul lucrează selectiv, cu o exigenţă ghidată în principal de criteriul valorii estetice, dar nu lasă deoparte nici operele semnificative ca reper istorico-literar. Analitic fiind, dicţionarul nu se rezumă la furnizarea de informaţie, ci adaugă datelor de istorie literară (geneză, variante, ediţii etc.) şi o interpretare, un comentariu critic complex şi avizat, atent la mesajul operei, la situarea sa în opera întreagă a unui anume scriitor, dar şi în literatura română şi în spaţiul larg la literelor universale.

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *