Ifac – Reglementări Internaţionale de Audit, Asigurare şi Etică. Audit Financiar 2008 (I + II)

Prezentul volum „Audit Financiar 2008” include standardele şi prevederile internaţionale de audit, asigurare, etică şi servicii conexe emise de Consiliul pentru Standarde Internaţionale de Audit şi Asigurare (IAASB) al Federaţiei Internaţionale a Contabililor (IFAC) – organismul internaţional responsabil de normalizare în domeniul auditului.
Camera Auditorilor Financiari din România a luat măsuri pentru ca auditul să se desfăşoare în strictă conformitate cu Standardele Internaţionale de Audit, cu respectarea Codului Etic al Profesioniştilor Contabili emis de IFAC – pe care CAFR l-a adoptat „ad litteram”, alături de directivele europene în domeniu şi de normele proprii care reflectă cadrul legislativ şi realitatea economică din România.

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *