Gheorghe Sava – Ghid de anchetă penală

imagineAncheta penală constituie o funcţie esenţială în logica procesului penal în exercitarea căreia procurorul şi organele de cercetare ale poliţiei judiciare strâng probe pentru a se constata dacă există sau nu temeiuri de trimitere în judecată a inculpatului.

În contextul evoluţiei procedurii penale din ultimele decenii, apariţia lucrării Ghid de anchetă penală este mai mult decât necesară. Sesizând necesitatea armonizării standardelor de practică, autorii întreprind o activitate remarcabilă în direcţia sistematizării şi structurării actelor procedurale ce pot fi efectuate de organele de urmărire penală în exercitarea funcţiei procesuale de anchetă, prezentând detaliat, cu explicaţiile teoretice aferente şi motivări din practica judiciară, peste 250 de modele de acte folosite în mod frecvent în activitatea de efectuare şi conducere a investigaţiei penale.

Modelele de acte procesuale şi procedurale sunt prezentate în succesiunea lor cronologică, în funcţie de etapele anchetei penale, începând de la modalităţile de sesizare până la emiterea rechizitoriului, de instituţiile reprezentative ale dreptului procesual penal (măsuri preventive, măsuri asigurătorii, plângerile împotriva măsurilor şi actelor de urmărire penală, soluţii dispuse de procuror). Un loc important îl ocupă metodologia administrării mijloacelor de probă în procesul penal, aspecte particulare vizând cercetarea la faţa locului, constatarea infracţiunii flagrante, autorizarea folosirii investigatorilor sub acoperire, dispunerea constatărilor tehnico-ştiinţifice şi a expertizelor judiciare (criminalistice, contabile, fiscale, tehnice sau de altă natură), interceptarea şi înregistrarea convorbirilor telefonice, percheziţia domiciliară şi informatică, cooperarea judiciară internaţională în materie penală ş.a., în funcţie de natura infracţiunii care face obiectul anchetei.

O preocupare aparte a fost acordată de autori şi actelor procurorului de neurmărire penală ori de trimitere/netrimitere în judecată în scopul optimizării acestora şi evitării desfiinţării lor de judecătorul sesizat cu o plângere formulată în temeiul art. 278 ind. 1 C. pr. pen.

Elaborată de doi practicieni, lucrarea Ghid de anchetă penală se recomandă a fi un instrument util de studiu atât pentru studenţii facultăţilor de drept confruntaţi cu formulările abstracte ale normelor legale, cât şi pentru auditorii de justiţie, judecători, procurori, poliţişti sau avocaţi în activitatea acestora de formare profesională.

Order Ghid de anchetă penală Preţ @ RON100,00

Adauga in cosul de cumparaturi.

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *