Floarea Şerban – Starea de asediu, starea de urgenţă

CarteMoment de referinţă în materie, lucrarea reprezintă „prima monografie cu conţinut juridic” pe tema situaţiilor excepţionale, după cum apreciază în „Cuvântul înainte” prof. univ. dr. Antonie Iorgovan.
În condiţiile integrării României în NATO şi în UE, precum şi ale participării forţelor armate române la acţiuni de menţinere a păcii în diverse colţuri ale lumii, importanţa regimurilor juridice speciale este deosebită.
Lucrarea are cinci părţi: Generalităţi, Regimul stării excepţionale în dreptul românesc, Starea excepţională în dreptul internaţional public, Reglementarea stării excepţionale în dreptul comparat şi Concluzii şi propuneri de lege ferenda.
Bine documentată, realizând o analiză critică a materiei şi propunând noi elemente pentru viitoarea legislaţie în domeniu, lucrarea constituie o reuşită şi prin îmbinarea cercetării fundamentale cu cercetarea aplicativă.

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *