Academia Română – DOOM. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române

1DOOM-ul actual cuprinde 62.000 de cuvinte, cu 2.500 mai mult decât prima ediţie (1982). DOOM-ul apare

într-un moment în care este mare nevoie de el. Oferă tuturor celor interesaţi să vorbească şi să scrie corect limba română un dicţionar în care pot găsi normele limbii literare şi formele acceptate în domeniul ortografiei.

SUMAR:

Eugen Simion, Cuvânt-înainte
Notă asupra ediţiei
Mic glosar de termeni lingvistici
Abrevieri
Semne şi convenţii grafice
Semne pentru indicarea pronuntarii

Principalele Norme Ortografice, Ortoepice şi Morfologice ale Limbii Române
1. Semnele grafice
1.1. Literele
1.1.1. Alfabetul limbii române
1.1.2. valorile literelor şi ale combinaţiilor de litere
1.2. Semnele ortografice
1.2.1. Apostroful
1.2.2. Bara oblică
1.2.3. Blancul
1.2.4. Cratima
1.2.5. Linia de pauză
1.2.6. Punctul
1.2.7. Virgula
2. Reguli de scriere şi de pronunţare literară
2.1. Vocale şi semivocale
2.1.1. a şi i
2.1.2. Dupî s şi j: a, e, i sau ea, a, a
2.1.3. e şi ie
2.1.4. ea şi ia
2.1.5. eai, eau şi iai, iau
2.1.6. eo, io şi eoa, ioa
2.1.7. oa şi ua
2.1.8. Vocale in hiat
2.2. Consoane
2.2.1. Înainte de p si b: m
2.2.2. s si s; x; z
2.3. Litere duble
2.3.1. Vocale duble
2.3.2. Consoane duble
2.4. Accentul
2.4.1. Accentul tonic
2.4.2. Accentul grafic
2.5. Scrierea şi pronunţarea numelor proprii străine
3. Scrierea cu litera mică sau mare
3.1. Scrierea cu literă mică
3.2. Scrierea cu literă mare
4. Scrierea derivatelor, compuselor, locuţiunilor şi grupurilor de cuvinte
4.1. Scrierea derivatelor, prefixelor şi sufixelor
4.1.1. Prefixe şi derivate cu prefixe
4.1.2. Sufixe şi derivate cu sufixe
4.2. Scrierea cuvintelor compuse
4.2.1. Adjective
4.2.2. Adverbe
4.2.3. Conjuncţii
4.2.4. Interjecţii
4.2.5. Numerale
4.2.6. Prepoziţii
4.2.7. Pronume şi adjective pronominale
4.2.8. Substantive
4.2.9. Verbe
4.3. Scrierea locuţiunilor
4.4. Scrierea grupurilor de cuvinte
5. Despărţirea în silabe şi la capăt de rând
5.1. Despărţirea grupurilor de cuvinte şi a abrevierilor
5.2. Despărţirea în interiorul cuvintelor
5.2.1. Despărţirea după pronuntare
5.2.2. Despărţirea după structură
5.2.3. Depărţirea cuvintelor scrise cu anumite semne ortografice
6. Câteva norma morfologice
6.1. Adjectivul
6.2. Adverbe şi locuţiuni
6.3. Articolul
6.4. Numeralul
6.5. Pronumele şi adjectivul pronominal
6.6. Substantivul
6.6.1. Genul
6.6.2. Nominativ-acuzativul singular
6.6.3. Genitiv-dativul singural
6.6.4. Pluralul
6.7. Verbul

Îndrumări pentru consultarea dicţionarului
DICŢIONARUL
Bibliografie selectivă

Order DOOM. Dicţionarul ortografic, ortoepic şi morfologic al limbii române Preţ @ RON69,00

Adauga in cosul de cumparaturi.

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *