Deleanu Sergiu – Noul Cod de procedură civilă. Comentarii pe articole. Vol I-Vol II

Copyright by UJMAG.ro

Copyright by UJMAG.ro

Comentariile pe articole ale noului Cod de procedură civilă pot fi înscrise, din mai multe motive, sub semnul doctrinar al unei ,,sinteze”. Ele semnifica o ,,sinteză” pentru că, preluând selectiv exegezele ,,Tratatului de procedură civilă,” în 3 volume, publicat concomitent sub semnatura aceloraşi autori, le readuce în atenţie, oferindu-le sub forma unor chintesente ale reglementarii. Ele semnifică o ,,sinteză” pentru că, îndeosebi prin rubrica ,,Observaţii” de la fiecare articol, oferă interpretului ipoteze doctrinare şi jurisprudenţiale făcute publice, utile nu numai pentru a evoca permanentele sau constantele reglementării, dar şi pentru o posibilă adecvare, raţională, necesară şi compatibilă în ambianăţa noilor reglementări.

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *