Currently Browsing: Religie si Esoterism

Michel Kubler – Mic îndreptar de credinţă

Pentru a redescoperi, în viaţa tumultuoasă de astăzi, sensul existenţei şi pentru a ne reconfigura relaţiile cu ceilalţi şi cu lumea, ne întrebăm, mulţi dintre noi, ce mai înseamnă a crede, ce foloase ar putea să aducă practicarea credinţei şi, mai presus de toate, cum să ne „întoarcem la inimă”. Părintele Michel Kubler, teolog şi jurnalist, propune aici o remarcabilă incursiune pe calea credinţei, prezentând într-un limbaj clar şi accesibil, pas cu pas, cele mai importante repere ale istoriei creştinismului, modul în care s-a elaborat doctrina creştină, articulările ei, originea şi semnificaţia sacramentelor, marile cuvinte creştine şi biblice care călăuzesc acţiunea şi implicarea creştinului, etapele unei vieţi spirituale… „Esenţialul vieţii spirituale? Să descopăr că sunt iubit de Dumnezeu, izbăvit de către El de tot ce mă abate de la viaţa lui şi călăuzit de El pe calea ce duce la El. Să descopăr această iubire într-o bună zi, şi apoi fără încetare. Tocmai în această iubire, în această izbăvire şi în această tovărăşie pot să-mi aflu puterea de a mă converti, adică de a-mi orienta întreaga existenţă – tot ce sunt şi tot ce am, tot ce pot şi tot ce ştiu – spre El şi spre ceea ce descopăr treptat ca fiind voinţa sa în ce mă priveşte. O voinţă a cărei împlinire va fi de acum toată căutarea mea şi care va constitui toată bucuria mea.“ (Michel KUBLER) Order Mic îndreptar de credinţă Preţ @ RON23,00 Qty: Adauga in cosul de...

Mihaela Grigorean – O hermeneutică transdisciplinară a Evangheliei după Toma

Mihaela Grigorean abordează, în lucrarea de faţă, o temă foarte actuală pentru cei interesaţi de dialogul dintre ştiinţă şi spiritualitate: aceea a informaţiei spirituale, luându-şi drept caz exemplar textul Evangheliei după Toma. Autoarea analizează un text dificil şi de mare complexitate. Cu inteligenţă, Mihaela Grigorean evită alunecoasa abordare strict teologică a unui asemenea text, care este o mixtură de elemente creştine, precreştine şi necreştine. Terenul cercetării sale nu este unul teologic, ci hermeneutic. Limbajul este deopotrivă poetic şi riguros, performanţă relativ rară, care va permite accesul prezentei lucrări la un public larg. Cartea de faţă se înscrie într-o nouă direcţie, din ce în ce mai vizibilă în cultura română din ultimul deceniu — aceea a hermeneuticii transdisciplinare, care deschide un orizont de universalitate, dincolo de provincialismul dezbaterilor disciplinare. Order O hermeneutică transdisciplinară a Evangheliei după Toma Preţ @ RON30,00 Qty: Adauga in cosul de...

Lewis C.S – Surprins de Bucurie

Pentru publicul larg, C.S. Lewis (1898–1963) este autorul celebrelor Cronici din Narnia, o serie de poveşti fantasy în curs de ecranizare. Mai mult, figura acestui profesor de literatură care a predat la Oxford şi la Cambridge, fiind un fel de simbol al elitei universitare britanice, şi povestea lui de iubire cu Joy Gresham au inspirat un frumos film, Shadowlands (Tărâmul umbrelor), cu sir Anthony Hopkins şi Debra Winger în rolurile principale. Mai puţin cunoscut de publicul larg este faptul că C.S. Lewis a scris remarcabile studii de literatură medievală şi critică literară şi că esocotit cel mai important apologet al creştinismului din secolul XX (unele scrieri ale sale pe tema credinţei – Despre minuni, Cele patru iubiri, Problema durerii, Sfaturile unui diavol bătrân către unul mai tânăr, Despre lumea aceasta şi despre alte lumi – au fost traduse la Humanitas). În Marea Britanie, Lewis a devenit celebru încă din timpul vieţii graţie conferinţelor lui vibrante despre creştinism, transmise la radio în timpul războiului. Scrierile şi cu atât mai mult conferinţele creştine ale lui Lewis erau atât de convingătoare pentru că izvorau din încărcătura emoţională a propriei convertiri. Şi chiar despre această convertire, oarecum surprinzătoare pentru un tânăr intelectual studios, lucid, deloc lipsitde spirit critic, e vorba în cartea de faţă. Surprins de Bucurie este, în fond, o autobiografie spirituală: în spatele vieţii exterioare seconturează evoluţia lăuntrică a autorului de la credinţa convenţională din copilărie la necredinţa frivolă din prima tinereţe şi, în fine, la credinţa profundă în Dumnezeul creştin. de acelaşi autor: Meditaţii şi psalmi Order Surprins de Bucurie. Povestea unei convertiri Preţ @ RON29,00 Qty: Adauga in cosul de...

Lavinia Bârlogeanu – Diavolul în viziuni, poveşti şi vise

Ce este de făcut atunci când Diavolul –  personajul terifiant și hulit, fascinant și adorat, dar întotdeauna primejdios – apare din zonele neliniștite și frământate ale presimțirii? Îl „vedem” și știm exact cine este, iar afectul care ne cuprinde este zguduitor. Suntem oare victimele unei nerozii iluzioniste? Răspunsul nu e nici simplu, nici categoric. Diavolul se agață ca de un cârlig de ceva ce ne aparține, Umbra, și se manifestă prin luarea în posesie. Fenomenul este, se pare, mult mai extins decât admite conștiința omului educat și popular în lumea culturii. Care sunt cauzele și cum se manifestă posesia? Cum se articulează dispozițiile sufletești ale cuiva în jurul unui spirit al psihicului obiectiv? Care sunt atitudinile cele mai potrivite când ne confruntăm cu așa ceva? Analiza în cheie jungiană a unei povești de viață și a unor produse fantasmatice spontane sau intenționate (viziuni, vise, povești) ne vor oferi o nouă perspectivă atât asupra acestor chestiuni, cât și asupra propriei noastre evoluții psihice. Order Diavolul în viziuni, poveşti şi vise Preţ @ RON27,90 Qty: Adauga in cosul de...

John Meyendorff – O introducere în studiul vieţii şi operei Sfântului Grigorie Palama

„Să sperăm că epoca noastră, printr-o studiere obiectivă a textelor şi fără să absolutizeze principii filosofice străine de Revelaţie, îl va aprecia cum se cuvine pe marele teolog al isihasmului. Fără să ignorăm caracterul uneori incomplet al concluziilor sale, fără să ne legăm de formule cărora nici măcar autorul lor nu le acorda o valoare absolută, vom afla într-adevăr în gândirea sa luată în ansamblu un răspuns constructiv provocării pe care timpurile moderne o adresează creştinismului: o teologie personalistă şi existenţială şi o spiritualitate care, eliberată de spiritualismul platonic, îl integrează pe om în totalitatea sa în viaţa cea nouă. “ JOHN MEYENDORFF Order O introducere în studiul vieţii şi operei Sfântului Grigorie Palama Preţ @ RON78,90 Qty: Adauga in cosul de...

Nadia Anghelescu – Introducere în Islam

Din cuprins: Islam: credinţă şi ritual • Rugăciunea • Postul • Pelerinajul • Interdicţii alimentare • Orientări, grupări, secte: sunnism, siism, kharigism • Funcţii, demnităţi, titluri • Familia în societatea arabo-islamică • Cultură şi educaţie în islam • Arta islamică • Răspândirea islamului • Creştinii din Orient • De la confruntare la dialog • Islamul în oglinda Europei Order Introducere în Islam Preţ @ RON22,95 Qty: Adauga in cosul de...

« Older Entries Next Entries »