Currently Browsing: Contabilitate

Jared Diamond – Al treilea cimpanzeu

Noi, oamenii, împărtășim 98% din ADN-ul nostru cu cimpanzeii. Și totuși, noi suntem specia care domină planeta – pentru că am fondat o civilizație, avem mijloace complexe de comunicare, am dezvoltat capacitatea de a stăpâni lumea, dar și pe cea de a o distruge -, pe când cimpanzeii au rămas în continuare animale preocupate de propria supraviețuire. Ce anume din diferența de două procente din ADN-ul nostru a condus la o astfel de divergență între două specii înrudite?   „O carte strălucită, care poate bucura orice cititor. Un excelent ajutor pentru a înțelege ce înseamnă să fii om.“ Paul Ehrlich, Stanford University   „O carte cu mult spirit. O lectură extraordinară…“ New York Times Book Review Order Al treilea cimpanzeu Preţ @ RON59,90 Qty: Adauga in cosul de...

Mihaela Lescon Frumuşanu – Contabilitate financiară

Cartea se adresează elevilor de la specializările economice, studenţilor de la specializarea Ştiinţe Economice, cadrelor didactice şi oricăror altor persoane interesate de partea teoretică a domeniului contabilităţii. Structurată pe opt capitole, care abordează elementele de bază ale contabilităţii, sunt puse în discuţie atât elementele generale, structura claselor de conturi, dar şi aprofundarea unor elemente de teorie pentru o mai bună înţelegere şi interpretare a elementelor cuprinse în situaţiile financiare. Order Contabilitate financiară Preţ @ RON25,00 Qty: Adauga in cosul de...

Adela Breuer – Contabilitate financiară

Cartea se adresează elevilor de la specializările economice, studenţilor de la specializarea Ştiinţe Economice, cadrelor didactice şi oricăror altor persoane interesate de partea teoretică a domeniului contabilităţii. Structurată pe opt capitole, care abordează elementele de bază ale contabilităţii, sunt puse în discuţie atât elementele generale, structura claselor de conturi, dar şi aprofundarea unor elemente de teorie pentru o mai bună înţelegere şi interpretare a elementelor cuprinse în situaţiile financiare. Order Contabilitate financiară Preţ @ RON25,00 Qty: Adauga in cosul de...

Mihaela Dumitrana – Contabilitatea în comerţ şi turism

Lucrarea de faţă îşi propune, şi cititorii vor confirma, naşterea informaţiilor contabile, sinteza acestora, controlul şi modul concret de acţiune în funcţie de utilitatea informaţiilor furnizate; puterea deciziilor de a schimba viitorul economic al unităţii. Destinatarii informaţiilor contabile fiind studenţii în principal şi orice doritor de cunoştinţe economice, autorii şi-au propus o prezentare teoretică susţinută de aplicaţii practice rezolvate. În ideea continuării instruirii prin autoverificare, se prezintă, la fiecare capitol un set de întrebări al căror răspuns presupune parcurgerea capitolului şi mai multe aplicaţii de rezolvat. În acest fel, se îmbină teoria cu practica şi se poate aprecia nivelul de cunoştinţe. Order Contabilitatea în comerţ şi turism Preţ @ RON45,00 Qty: Adauga in cosul de...

Chiraţa Caraiani – Bazele contabilităţii

Cursul de Bazele contabilităţii, Ediţia a V‑a, născut din necesitatea revizuirii şi îmbunătăţirii ediţiilor precedente, este produsul unei colaborări al cărei obiectiv a fost iniţierea studenţilor în contabilitatea întreprinderii. El se adresează tuturor acelora care studiază contabilitatea, ca parte a pregătirii economice generale, dar şi celor care intenţionează să aprofundeze ulterior această disciplină. Lucrarea prezintă contabilitatea ca sistem de raportare, care culege informaţii economice, le înregistrează după proceduri proprii, analizează şi interpretează informaţia colectată şi o raportează unei game largi de utilizatori. Deşi contabilitatea presupune stăpânirea unei tehnici specifice, considerăm că scopul acestei discipline este acela de a‑i ajuta pe utilizatorii interni şi externi să înţeleagă efectele pe care tranzacţiile şi alte evenimente le au asupra poziţiei financiare şi asupra performanţei unei întreprinderi. De aceea, alături de particularităţile raţionamentului contabil şi de tratamentul contabil al unor tranzacţii uzuale, am introdus aspecte legate de prezentarea şi analiza informaţiei. Prin exerciţiile de la sfârşitul fiecărui capitol am intenţionat să‑i încurajăm pe cititori să‑şi formeze deprinderile de lucru şi să descopere utilitatea materialului studiat. Cartea este menită să contribuie la construcţia şi modelarea raţionamentului profesional în condiţiile manifestării libere a dezvoltării politicilor contabile ale întreprinderii. Procesul de reformă în care se află contabilitatea din ţara noastră ne‑a încurajat să introducem elemente ale Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară şi să abordăm o atitudine flexibilă în legătură cu utilizarea planului de conturi. Tendinţele de internaţionalizare ne‑au permis să experimentăm în anii universitari 2004/2010 o nouă viziune a cursului, în care limbajul contabil şi pedagogiile de predare să dezvolte aptitudini şi să modifice atitudini. Faţă de ediţiile anterioare, am anexat un model de situaţii financiare, întocmite conform celor mai recente reglementări contabile şi de o manieră inteligibilă pentru utilizator. Ne asumăm responsabilitatea pentru eventualele inadvertenţe şi suntem deschişi pentru orice sugestii de îmbunătăţire a acestui material. Autorii, cadre didactice la Catedra de Contabilitate, Audit şi...

Oana Duţă – Contabilitatea în comerţ şi turism

Lucrarea de faţă îşi propune, şi cititorii vor confirma, naşterea informaţiilor contabile, sinteza acestora, controlul şi modul concret de acţiune în funcţie de utilitatea informaţiilor furnizate; puterea deciziilor de a schimba viitorul economic al unităţii. Destinatarii informaţiilor contabile fiind studenţii în principal şi orice doritor de cunoştinţe economice, autorii şi-au propus o prezentare teoretică susţinută de aplicaţii practice rezolvate. În ideea continuării instruirii prin autoverificare, se prezintă, la fiecare capitol un set de întrebări al căror răspuns presupune parcurgerea capitolului şi mai multe aplicaţii de rezolvat. În acest fel, se îmbină teoria cu practica şi se poate aprecia nivelul de cunoştinţe. Order Contabilitatea în comerţ şi turism Preţ @ RON45,00 Qty: Adauga in cosul de...

« Older Entries