Lacrima Rodica Boilă – Răspunderea civilă delictuală subiectivă

1Pentru punerea în valoare a eforturilor sale de cercetare, autoarea a întreprins o vastă muncă de documentare. Aşa se face că autoarea este la zi cu discuţiile doctrinare şi cu evoluţia jurisprudenţială în materie din dreptul francez, care a influenţat-o evident în soluţiile pe care le propune ori le susţine pentru dreptul civil român.
În concluzie, lucrarea este o realizare ştiinţifică amplă, completă, cuprinzătoare, într-un cuvânt reuşită, care se remarcă prin densitate şi sinteză, opinii şi soluţii noi, unele chiar originale, ceea ce constituie contribuţii valoroase la studiul fundamentelor răspunderii civile delictuale. Ea va fi un instrument ştiinţific util pentru teoreticienii şi practicienii dreptului civil, precum şi pentru toţi cei interesaţi de studiul instituţiei răspunderii civile. O recomandăm cu plăcere şi cu răspundere.

De acelaşi autor

Răspunderea civilă delictuală obiectivă

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *