Alexander Belohlavek – Convenţia de la Roma. Regulamentul Roma I. Vol. I – Vol. II

UnknownÎncepând cu data de 17 decembrie 2010, Regulamentul Roma I (Regulamentul UE nr. 593/2008) privind reglementarea obligaţiilor contractuale este direct aplicabil în toate statele membre UE, cu excepţia Danemarcei. Regulamentul Roma I vine să înlocuiască Convenţia de la Roma din 1980 şi se aplică tuturor contractelor încheiate după data de 17 decembrie 2010.
Cu toate acestea, şi de aici rezultă utilitatea şi importanţa deosebită a acestei lucrări, Convenţia de la Roma şi Regulamentul Roma I vor fi aplicate în paralel pentru o perioadă semnificativă, autorul însuşi anticipând între 10 şi 15 ani. Acesta este motivul pentru care acest comentariu ia în considerare ambele surse de drept, în interacţiunea lor şi în context mai larg.
Vastitatea Convenţiei de la Roma şi a Regulamentului Roma I este evidentă, iar una dintre cele mai mari realizări ale autorului este valorificarea a peste 1.800 de decizii judecătoreşti, majoritatea fiind însoţite de un comentariu detaliat; în cazul în care aceste decizii se aplică legislaţiilor naţionale, acestea din urmă sunt menţionate atât în original, cât şi în traducere. La unele hotărâri comentariul nu include numai un rezumat al faptelor şi o analiză a concluziilor trase de instanţa de judecată; aceste concluzii reprezintă şi punctul de plecare pentru ipotezele autorului privind concluziile la care instanţa de judecată ar putea ajunge în cazul în care Regulamentul Roma I s-ar aplica.
Lucrarea este împărţită în două volume:

Primul volum conţine, pe lângă comentariul art. 1-8 din Regulament, explicarea abrevierilor folosite, precum şi un amplu prolog, cuprinzând, printre altele, informaţii privind evoluţia istorică a dreptului privat internaţional şi european, tranziţia de la Convenţie la Regulament, concepţia şi interpretarea Convenţiei şi a Regulamentului, precum şi scopul, conţinutul, structura şi metoda de lucru folosită la redactarea cărţii. Volumul cuprinde şi un tabel comparativ al Convenţiei şi Regulamentului în funcţie de obiectul reglementării şi extrase din alte reglementări cu aplicare în această materie.

Volumul doi conţine, pe lângă comentariul art. 9-29 din Regulament, protocoalele privind interpretarea Convenţiei, raportul Giuliano-Lagarde, o selecţie de convenţii încheiate în cadrul activităţii Conferinţei de la Haga de Drept Internaţional Privat (CHDIP), o selecţie de convenţii încheiate în cadrul activităţii UNIDROIT, precum şi traducerea unor norme conflictuale în materie de obligaţii contractuale din unele ţări europene. Volumul se completează cu o listă bibliografică deosebit de complexă, precum şi cu un index alfabetic care facilitează folosirea acesteia.

Order Convenţia de la Roma. Regulamentul Roma I. Vol. I - Vol. II Preţ @ RON750,00

Adauga in cosul de cumparaturi.

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *