Ana Întuneric – Aplicaţii Windows în Visual C# 2008 Express Edition. Aplicaţii cu baze de date SQL Server 2008

CarteStructurat în două părţi consacrate aplicaţiilor Windows in C# şi bazelor de date SQL, volumul prezintă numeroase exemple de implementări în aceste limbaje, reprezentînd partea practică a manualului Microsoft Introducere in Microsoft .NET Framework.

Scris de Ilă Citilă

L-au impresionat din şcoala generală Marin Preda şi Mircea Eliade. Avea poemele lui Ginsberg în copii la indigo. Este vicepreşedinte al Asociaţiei Profesioniştilor de Relaţii Publice şi membru al American Association of Political Consultants. Coordonează blogul de cărţi BOOKISEALA.

Leave a Reply

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *