Currently Browsing: Dicţionar

Nicolae Mândrescu – Dicţionar tehnic englez-român

Din seria dicţionarelor bilingve cu caracter tehnic general face parte şi Dicţionarul tehnic englez-roman editat în anul 1967 şi oferit acum cititorilor cu completări şi îmbunătăţiri profunde faţă de prima ediţie. Dicţionarul cuprinde 170.000 de termeni, inclusiv un index de abrevieri în limba engleză folosite în cele 59 de domenii la care se referă dicţionarul. Order Dicţionar tehnic englez-român Preţ @ RON150,00 Qty: Adauga in cosul de...

Ioan Cișmaș – Dicţionar tehnic englez-român

Din seria dicţionarelor bilingve cu caracter tehnic general face parte şi Dicţionarul tehnic englez-roman editat în anul 1967 şi oferit acum cititorilor cu completări şi îmbunătăţiri profunde faţă de prima ediţie. Dicţionarul cuprinde 170.000 de termeni, inclusiv un index de abrevieri în limba engleză folosite în cele 59 de domenii la care se referă dicţionarul. Order Dicţionar tehnic englez-român Preţ @ RON150,00 Qty: Adauga in cosul de...

Carmen Gabriela Pamfil – Noul dicţionar universal al limbii române

Eveniment editorial de referinţă, este un instrument de lucru indispensabil tuturor celor interesaţi de cunoaşterea lexicului limbii române şi de folosirea corectă a acestuia. Carte de căpătâi în domeniu, este cel mai amplu DEX al limbii române într-un singur volum. Cuprinde un inventar lexical de o mare diversitate: pe lângă cuvintele curente ale limbii române contemporane, numeroase cuvinte vechi, aşa-numitele arhaisme culturale (nume de demnităţi, de monede, de unităţi de măsură din trecut), regionalisme (atestate în scrieri literare şi populare), termeni speciali (tehnici, medicali, juridici), concepte filozofice, teologice, nume de curente culturale, politice, etc. S-a ajuns astfel la un corpus de peste 80 000 de cuvinte analizate, care dau măsura universului vorbitorilor contemporani de limba română. Ilustrarea definiţiilor cu citate memorabile, reprezentative, atât din literatura cultă, cât şi din cea populară, propune vorbitorilor adevărate modele de întrebuinţare elocventă a cuvintelor. Această modalitate de prezentare a informaţiilor are darul de a transforma lucrarea într-un instrument interactiv, incitant şi exhaustiv, în buna tradiţie lexicografică a descrierii semantice ilustrate cu citate din literatura cultă şi populară, după modelul promovat de Lazăr Săineanu, la sfârşitul secolului al XIX-lea şi în prima jumătate a secolului al XX-lea. Noul DEX al limbii române îşi merită statutul de carte-eveniment şi datorită calităţii grafice excepţionale. Editura Litera Internaţional, beneficiind şi de colaborarea echipei de profesionişti a tipografilor italieni care au legat volumul, s-a străduit să ofere cititorilor săi, tuturor vorbitorilor şi pasionaţilor limbii române, o carte pentru toate generaţiile. Varianta de lux cuprinde 16 pagini color cu harta fizică şi harta politică a lumii, alături de drapelele statelor lumii şi are copertă din piele ecologică, cu...

Doina Cobet – Dicţionarul general de sinonime al limbii române

Dicţionarul general de sinonime al limbii române (DGS), prin numărul mare de cuvinte luate în studiu (74. 673), depăşeşte ca volum toate celelalte lucrări lexicografice de acest gen apărute până în prezent. Autoarele şi-au propus să prezinte, pe de o parte, bogăţia sinonimică a limbii române în toate compartimentele ei, aplicând criterii noi şi o concepţie proprie în tratarea lexico-semantică a materialului lingvistic, pe de o parte, transformările care s-au produs în sinonimia românească, ca urmare a evoluţiei ştiinţelor şi tehnicii, dar şi a schimbărilor care au avut loc în relaţiile economice şi socioculturale româneşti în ultimele decenii. Order Dicţionarul general de sinonime al limbii române Preţ @ RON215,00 Qty: Adauga in cosul de...

Mircea Costin – Dicționar de dreptul afacerilor

Lucrarea de față reprezintă un conglomerat de micromonografii asupra conceptelor de bază din dreptul comercial intern și internațional, dreptul concurenței, arbitrajul de comerț internațional, dreptul fiscal și financiar, dreptul bancar și din domeniul achizițiilor publice. Față de ediția întâi, au fost introdusi și definiți aproximativ 200 de termeni și expresii noi, însă termenii existenți au fost, în cea mai mare parte, complet redefiniți, având în vedere că, între timp, legislația a suferit numeroase modificări, precum și faptul că, la 1 octombrie 2011, a intrat în vigoare noul Cod civil.   Order Dicționar de dreptul afacerilor Preț @ RON125,00 Qty: Adauga in cosul de...

Editura Litera – Primele mele 1000 de cuvinte în limba engleză

Acest dicționar ilustrat, organizat tematic, cuprinde aproximativ 1000 dintre cele mai uzuale cuvinte din limba engleză. Formule de salut, denumiri de obiecte, de animale și de activități – toate acestea le sunt prezentate copiilor într-o formă grafică extrem de atractivă, iar îndrăgitele personaje din desenele animate Disney fac procesul de învățare o adevărată joacă de copii. În plus, la fiecare pagină găseşti propoziții ce ilustrează modul în care cuvintele învățate pot fi folosite în comunicare, dicționarul fiind astfel dublat de un ghid de conversație. Order Primele mele 1000 de cuvinte în limba engleză Preţ @ RON39,90 Qty: Adauga in cosul de...

« Older Entries Next Entries »