Currently Browsing: Carte şcolară

Leonard Ilie – Teste de istorie pentru admiterea la Academia de Poliţie

Lucrarea se adresează candidaţilor care se pregătesc pentru concursul de admitere la Facultatea de Poliţie şi Facultatea de Arhivistică din cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza”, fiind un util şi eficient instrument de verificare a cunoştinţelor. Testele propuse au fost alcătuite conform manualelor recomandate şi aprobate de Ministerul Educaţiei Naţionale şi programei examenului de admitere la Academia de Poliţie. Pentru a le prezenta candidaţilor o imagine cât mai concludentă a cerinţelor promovării acestui examen, autorii au inserat subiectele date în sesiunile 2010, 2011, 2012. Fiecare dintre cele 50 de teste – câte cinci teste de evaluare pentru fiecare temă din programa de examen şi cinci teste finale – este alcătuit din 30 de itemi: 10 itemi de tip grilă, 10 itemi de tip ordonare cronologică, 10 itemi de tip logică istorică. În ultimele pagini ale cărţii, veţi găsi răspunsurile, cu baremele de corectare şi notare pentru fiecare...

Muşata Dacia Bocoş – Instruirea interactivă

Volumul oferă repere teoretice şi aplicative uşor de preluat, de adaptat şi de utilizat în practicile participative, prezentând elemente operaţionale de pedagogie activă şi interactivă, designuri curriculare activizante, comentarii şi sugestii didactice. Order Instruirea interactivă Preţ @ RON39,95 Qty: Adauga in cosul de...

Marinela Popa – Literatura română. Manual preparator pentru clasa a VI-a

Literatura română. Manual preparator pentru clasa a VI-a Cel de-al doilea volum al seriei de manuale preparatoare de literatură română este conceput pe baza textelor incluse în cele trei manuale alternative în vigoare pentru clasa a Vl-a. Expunerile din volum, debutând cu un studiu introductiv aplicativ, referitor la comentariul literar, urmăresc ordinea cronologică a “epocilor literare”, cărora le aparţin creaţiile populare şi apoi cele culte/scriitorii, şi constau în planuri corespunzătoare textelor luate în discuţie, facilitând înţelegerea conţinutului operelor literare. Variantele de comentariile literare valorifică, firesc, şi posibilele răspunsuri la majoritatea întrebărilor şi exerciţiilor corespunzătoare fiecărui text inclus în cele trei manuale alternative. În secţiunea finală a lucrării, noţiunile de teorie literară sunt sistematizate în cadrul unei schiţe recapitulative, ce înglobează într-un sistem unitar şi teoria literară aprofundată în anul precedent de studii (clasa a V-a). Lucrarea pune la dispoziţia elevilor un instrument util şi eficient, o bază consistentă pentru studiul curent, dar şi pentru pregătirea examenului de Testare NAţională şi a celui de admitere în liceu. LITERATURA POPULARA (privire generala; balada; doina ca specie literara; parabola; portretul); Literatura cultă: (Costache Negruzzi – “Sobieski şi românii”; Grigore Alexandrescu – “Câinele şi căţelul”; Vasile Alecsandri – “Iarna”, “Miezul iernei”; Ion Creangă -”Amintiri din copilărie”; Ion Slavici – “Budulea taichii”; Mihai Eminescu – “Scrisoarea III”, “O, rămâi”, “Peste vârfuri”; I.L. Caragiale – “D-l Goe”; Calistrat Hogaş – “Amintiri dintr-o călătorie”; Barbu Ştefănescu Delavrancea – “Hagi Tudose”; Nicolae Iorga – “Cea dintâi învăţătură”; George Topârceanu – “Bivolul şi coţofana”; Mihail Sadoveanu – “Cetatea Neamţului”; Tudor Arghezi – “Vânt stăin”, “Creion”; Ion Pillat – “Mărţisor”; Ionel Teodoreanu – “Basmul toamnei”, “La Medeleni”; Geo Bogza – “În nopţile cu lună femeile torc cânepă”, “Cartea Oltului”; Marin Sorescu – “Unde fugim de...

Dorina Apetrei – Limba și literatura română. 25 de teste pentru evaluarea națională cu modele de rezolvare

Destinat elevilor clasei a VIII-a, dar și profesorilor, volumul oferă, pe lângă cele 25 de teste, o sinteză a programei pentru disciplina limba și literatura română și a regulilor concursului de evaluare națională după finalizarea ciclului gimnazial. Cu ajutorul acestor teste, elevii își pot dezvolta abilitățile de receptare și producere a mesajelor și de redactare a compunerilor de diferite tipuri. Order Limba și literatura română. 25 de teste pentru evaluarea națională cu modele de rezolvare Preț @ RON22,95 Qty: Adauga in cosul de...

Mihaela Cobzaru – Limba și literatura română. 25 de teste pentru evaluarea națională cu modele de rezolvare

Destinat elevilor clasei a VIII-a, dar și profesorilor, volumul oferă, pe lângă cele 25 de teste, o sinteză a programei pentru disciplina limba și literatura română și a regulilor concursului de evaluare națională după finalizarea ciclului gimnazial. Cu ajutorul acestor teste, elevii își pot dezvolta abilitățile de receptare și producere a mesajelor și de redactare a compunerilor de diferite...

Dumitru Murariu – Mic atlas. Amfibieni şi reptile

Patrimoniul natural al planetei înregistrează un declin rapid, continuu şi îngrijorător. De aceea, omenirea a devenit tot mai preocupată de ocrotirea naturii. Cunoaşterea şi protejarea animalelor constituie o parte a programelor globale de conservare a biodiversităţii. Educaţia în acest sens asigură premisele succesului ocrotirii speciilor ameninţate. În acest scop, animalele trebuie mai întâi cunoscute. În Mic atlas. Amfibieni şi reptile, ne-am propus completarea noţiunilor dobândite de elevi, şi nu numai, prin ilustrarea celor mai reprezentative specii (peste 150 de fotografii color). Toate aceste imagini sunt însoţite de date privind răspândirea, aspectul şi biologia animalelor. Micul atlas. Amfibieni şi reptile este o lucrare inedită, care se adresează deopotrivă elevilor, profesorilor şi celor care doresc să cunoască minunata lume a amfibienilor şi reptilelor. Imaginile se remarcă prin acurateţe, claritate şi...

« Older Entries Next Entries »