Currently Browsing: Pedagogie

Constantin Cucoş – Informatizarea în educaţie. Aspecte ale virtualizării formării

Cuprins: Virtualizarea educaţiei – determinări, fundamente, perspective • Mondializarea şi informatizarea procesului educativ • Cybercultura şi avatarurile învăţării în era internetului • Către un nou mediu de învăţare: comunitatea virtuală • E-learning-ul şi resursele sale formative • Educaţia deschisă la distanţă – o ipostază a virtualizării...

Ioan Cerghit – Metode de învăţământ

Cuprins: Statutul şi semnificaţia conceptului de metodă în sistemul activităţii didactice • Sistemul metodelor de învăţământ • Metode de comunicare scrisă (învăţarea prin lectură) • Metode de comunicare bazate pe limbajul intern • Metode de explorare a realităţii (metode intuitive) • Metode de învăţare prin acţiunea practică (operaţionale sau practice) • Metode de raţionalizare a învăţării şi...

Ioan Cerghit – Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii

Deja un reper în bibliografiile de specialitate, lucrarea se subsumeaăa unui domeniu major al pedagogiei, clasificând şi discutând noile metode şi tehnici utilizate în procesul de învăţământ. Concepute pentru a stimula un activism cognitiv autentic la elevi, noile metode sunt, în viziunea autorului, complementare cu cele tradiţionale, alcătuind împreună cu acestea un continuum...

Georgeta Burlea – Tulburările limbajului scris-citit

Elaborată din perspectiva interdisciplinară, lucrarea prezintă tulburările de învăţare a scris-cititului, insistând pe ideea prevenţiei şi a terapiei precoce a dislexo-disgrafiei ca posibile căi de diminuare a...

Ciprian Ceobanu – Elaborarea şi managementul proiectelor în serviciile educaţionale. Ghid practic

Prin tematica abordată, ghidul se adresează managerilor şi specialiştilor din domeniul educaţional, cadrelor didactice, precum şi studenţilor de la facultăţile de ştiinţele...

Academia Română – Eşti cool şi dacă vorbeşti corect

Eşti cool şi dacă vorbeşti corect este un îndreptar la îndemâna oricui vrea să iasă din deriva limbajului colocvial. Scris de reprezentanţii Academiei Române este un ghid uşor, care poate îndrepta greşelile curente. Locuţiunea vizavi de este adesea folosită inutil, fără a aduce vreo precizare şi îngreunând doar mesajul, acolo unde s-ar fi potrivit foarte bine alte prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale: la, faţă de, în legătură cu, în comparaţie cu etc.: suntem dispuşi să închidem ochii vizavi de această amendă foarte multe SMS-uri vizavi de cele două subiecte ale noastre Înlocuieşte, în exemplele de mai jos, locuţiunile la nivelul şi vizavi de (sau varianta ei greşit-inovativă vizavi la) cu alte prepoziţii sau locuţiuni prepoziţionale, care să se potrivească mai bine în enunţ: A refuzat să facă orice declaraţie vizavi de demisia pe care chiar el a cerut-o. Aveau nişte salarii foarte mici, vizavi de profitul pe care-l aveau patronii. Aş vrea să aflăm şi părerea lor vizavi de această poveste a ta. Să se încerce o incluziune foarte mare la nivelul romilor...

« Older Entries Next Entries »