Ionel Teodoreanu – Lorelei

Alături de trilogia La Medeleni, Lorelei (1935) este cel mai iubit roman al lui Ionel Teodoreanu. Farmecul său romantic, tristeţea apăsătoare, intimitatea graţioasă şi nobleţea lirică a poveştii de iubire, atmosfera cu parfum fin de siécle topită în frenezia epocii jazzului din anii ‘20-‘30 au sedus generaţii de cititori şi, mai ales, de cititoare. Roman de atmosferă şi de „de analiză” a sentimentului, Lorelei este o „contopire de poem şi basm”, în care naraţiunea psihologică de actualitate întîlneşte tradiţia mitologică a romanţului medieval. Trista poveste de iubire a tinerei Luli e dublată de iluzia livrescă şi filtrată prin lirismul pur al vechii legende germanice şi al elegiilor...

Ionel Teodoreanu – La Medeleni. Vol 1

Urmărind adolescenţa protagoniştilor, Ionel Teodoreanu surprinde – printre cei dintâi între romancierii noştri interbelici – un ritm şi un stil de viaţă deja modernist, sincron cu cel occidental. Modern style‑ul casei din Pitar Moş a lui Herr Direktor şi Dănuţ, stilul garçonne, emancipat al Olguţei Deleanu, preocupările sportive ale tinerilor, automobilul, cinematograful, petrecerile de liceeni prefigurează deja atmosfera anilor ’20. Prin Mircea şi Dănuț, Ionel Teodoreanu se dovedeşte a fi, de fapt, un subtil avocat literar al medelenismului. Căci „medelenismul“ nu e legat doar de experienţa socio‑istorică a unei clase în declin. E un stil de viaţă strâns legat de experienţa unor vârste ale marilor vacanţe (copilăria, adolescenţa, prima tinereţe) aflate la „hotarul“ dintre două epoci istorice. E, totodată, o emblemă a intimismului familial pe care chiar şi lumea comunistă autohtonă l‑a conservat, pînă la un punct. De acelaşi autor La Medeleni. Vol...

Ionel Teodoreanu – La Medeleni. Vol 2

Ceea ce organizează, subteran, materia acestui roman‑fluviu este trecerea timpului (biografic, social, istoric) şi a vârstelor umane, cu corolarul ei, dezvrăjirea lumii, descoperirea realului şi nevoia recuperării unui Paradis pierdut. Digresiunile de care s‑a făcut atâta caz nu reprezintă decât forme de amânare a trecerii timpului. Atmosfera Medelenilor revine tot mai rar în cadru, pe măsură ce, din fundal, se aude vuietul tot mai ameninţător al timpului distrugător, ca o Simfonie a Destinului (cu acţiune ciclică, „în buclă“). În timp ce moş Gheorghe agonizează la câteva sute de metri distanţă, domnul Deleanu încearcă (inutil) să îi reţină atenţia Olguţei, povestindu‑i din Cei trei muşchetari… De acelaşi autor La Medeleni. Vol...

Ionel Teodoreanu – La Medeleni. Vol 3

Ultima parte a cărţii, Între vănturi, se situează, tipologic, între mai multe tipuri de roman active în epocă: romanul de medii sociale (despre Iaşiul postbelic, mahalagizat şi trivializat), romanul eseu (despre începuturile literare mature ale lui Dănuţ), romanul „rusesc” de dragoste, dintre Olguţa şi Vania, desfăşurat în decoruri internaţionale, romanul „gorkian” al lui Vania (reuşit, dar din păcate prea redus), romanul întrăinării şi cel universitar parizian al Monicăi şi Olguţei (însoţite, patern, de Alexandru Pallă). Abandonat vreme de câţiva ani, spaţiul idilic al moşiei va revenii pectaculos, deşi iluzoriu şi efemer, în prim-plan, după întoarcerea de la Paris a fetelor. Romanul Medelenilor are încă multe de spus noilor generaţii de cititori şi îşi aşteaptă, încă, adevărata reconsiderare critică. Dincolo de orice consideraţii tehnice, cartea este cel mai impresionant şi mai fermecător poem epic dedicat marilor vacanţe din întreaga noastră literatură, o carte-fanion a unei stări de spirit. De acelaşi autor La Medeleni. Vol...