Ionel Teodoreanu – Lorelei

Alături de trilogia La Medeleni, Lorelei (1935) este cel mai iubit roman al lui Ionel Teodoreanu. Farmecul său romantic, tristeţea apăsătoare, intimitatea graţioasă şi nobleţea lirică a poveştii de iubire, atmosfera cu parfum fin de siécle topită în frenezia epocii jazzului din anii ‘20-‘30 au sedus...

Ionel Teodoreanu – La Medeleni. Vol 1

Urmărind adolescenţa protagoniştilor, Ionel Teodoreanu surprinde – printre cei dintâi între romancierii noştri interbelici – un ritm şi un stil de viaţă deja modernist, sincron cu cel occidental. Modern style‑ul casei din Pitar Moş a lui Herr Direktor şi Dănuţ, stilul garçonne, emancipat al Olguţei Deleanu,...

Ionel Teodoreanu – La Medeleni. Vol 2

Ceea ce organizează, subteran, materia acestui roman‑fluviu este trecerea timpului (biografic, social, istoric) şi a vârstelor umane, cu corolarul ei, dezvrăjirea lumii, descoperirea realului şi nevoia recuperării unui Paradis pierdut. Digresiunile de care s‑a făcut atâta caz nu reprezintă decât forme de...

Ionel Teodoreanu – La Medeleni. Vol 3

Ultima parte a cărţii, Între vănturi, se situează, tipologic, între mai multe tipuri de roman active în epocă: romanul de medii sociale (despre Iaşiul postbelic, mahalagizat şi trivializat), romanul eseu (despre începuturile literare mature ale lui Dănuţ), romanul „rusesc” de dragoste, dintre Olguţa şi...